Herb Konina
Biuletyn Informacji Publicznej
Urzędu Miejskiego w Koninie
Wniosek o wydanie pozwolenia na sprowadzenie zwłok/szczątków ludzkich z zagranicy w celu ich pochowania
GK-1


Podstawa prawna

- art.14 ust.4 ustawy z dnia 31  stycznia 1959 roku o cmentarzach i chowaniu zmarłych (Dz. U. z 2020 r. poz. 1947)

- rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 27 grudnia 2007 r w sprawie wydawania pozwoleń i zaświadczeń na przewóz zwłok i szczątków ludzkich (Dz. U. z 2007, Nr 249 poz.1866),

- rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 6 grudnia 2001r. w sprawie wykazu chorób zakaźnych w przypadku, których stwierdzenie zgonu wymaga szczególnego postępowania ze zwłokami osób zmarłych na te choroby (Dz. U. z 2001, Nr 152 poz.1742).

- Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2020 r. poz. 256, ze zm.). oraz w uzgodnieniu z Państwowym Powiatowym Inspektorem Sanitarnym.

Wymagane dokumenty

- wniosek GK-1

- akt zgonu lub inny dokument urzędowy potwierdzający zgon osoby, tłumaczony na język polski i uwierzytelniony przez tłumacza przysięgłego;

- w przypadku nieokreślenia przyczyny zgonu w akcie zgonu inny dokument urzędowy stwierdzający wykluczenie jako przyczyny zgonu choroby zakaźnej wymienionej w przepisach wydanych na podstawie art. 9 ust. 3a ustawy, tłumaczony na język polski i uwierzytelniony przez tłumacza przysięgłego;

- oryginał pełnomocnictwa/upoważnienia z własnoręcznym podpisem osoby uprawnionej oraz dowód wniesienia opłaty skarbowej (jeśli działanie przez pełnomocnika).

Dostępne dokumenty do pobrania
Opłaty

 

17 zł za udzielenie pełnomocnictwa - Ustawa z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej (Dz. U. z 2021 r. poz. 1923 ze zm.)

Termin załatwienia sprawy
Niezwłocznie, nie później jednak niż w terminie 3 dni od dnia złożenia wniosku o wydanie pozwolenia
Tryb odwoławczy
Samorządowe Kolegium Odwoławcze w Koninie
Uwagi
BRAK
Miejsce składania wniosku
Biuro Obsługi Interesanta Urzędu Miejskiego w Koninie, 62-500 Konin, plac Wolności 1
GK-1Podmiot udostępniający: UM
Informacja wytworzona przez: GK
Informacja wprowadzona przez: Karolina Minta
Data udostępnienia: 2021-12-21 12:22:20

Urząd Miejski w Koninie
Plac Wolności 1, 62-500 Konin
tel. +48 (63) 2401 111
fax: +48 (63) 2429 920

e-mail: sekretariat@konin.um.gov.pl
adres www: www.konin.pl
adres BIP www: bip.konin.eu
Liczba odwiedzin: 0000
© 2003-2022 Urząd Miejski w Koninie,