skip to content
Pozwolenie na przewóz zwłok z zagranicy
GK-1


Podstawa prawna
  • art.14 ust.4 ustawy z dnia 31  stycznia 1959 roku o cmentarzach i chowaniu zmarłych (Dz. U. z 2020 r. poz. 1947)
  • rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 27 grudnia 2007 r w sprawie wydawania pozwoleń i zaświadczeń na przewóz zwłok i szczątków ludzkich (Dz.U.z 2007, Nr 249 poz.1866),
  • rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 6 grudnia 2001r. w sprawie wykazu chorób zakaźnych w przypadku, których stwierdzenie zgonu wymaga szczególnego postępowania ze zwłokami osób zmarłych na te choroby (Dz.U.z 2001, Nr 152 poz.1742) i art.104 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r.
  • Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2020 r. poz. 256, ze zm.). oraz w uzgodnieniu z Państwowym Powiatowym Inspektorem Sanitarnym.
Wymagane dokumenty
  • wniosek GK-1
  • oświadczenie że zgon nie nastąpił na skutek choroby zakaźnej
  • kartę zgonu przetłumaczoną na język polski przez tłumacza przysięgłego lub w tłumaczeniu potwierdzonym przez konsula.
  • oświadczenie osoby ubiegającej się o zezwolenie pochowania zwłok uprawnionej do pochowania zwłok lub szczątków.
Dostępne dokumenty do pobrania
Opłaty
BRAK
Tryb odwoławczy
Samorządowe Kolegium Odwoławcze w Koninie
Uwagi
BRAK
Miejsce składania wniosku
Biuro Obsługi Interesanta Urzędu Miejskiego w Koninie, 62-500 Konin, plac Wolności 1
GK-1Podmiot udostępniający: UM
Informacja wytworzona przez: GK
Informacja wprowadzona przez: Karolina Majdzińska
Data udostępnienia: 2020-12-08 09:08:01

Urząd Miejski w Koninie
Plac Wolności 1, 62-500 Konin
tel. +48 (63) 2401 111
fax: +48 (63) 2429 920

e-mail: sekretariat@konin.um.gov.pl
adres www: www.konin.pl
adres BIP www: bip.konin.eu
Liczba odwiedzin: 8235508
© 2003-2021 Urząd Miejski w Koninie,