Herb Konina
Archiwalny Biuletyn Informacji Publicznej
Urzędu Miejskiego w Koninie
Dane aktualne na dzień 31.12.2023
Nowa strona: bipum.konin.eu

Wzory wniosków oraz informacje jak załatwić sprawy prowadzone przez:
Biuro Miejskiego Rzecznika Konsumentów


Miejski Zespół do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności


Urząd Stanu Cywilnego


Wydział Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego


Wydział Geodezji i Katastru

Dodatkowe dokumenty do pobrania
Wydział Gospodarki Komunalnej


Wydział Gospodarki Nieruchomościami


Wydział Komunikacji

Dodatkowe dokumenty do pobrania


Formularze elektroniczne on-line
Wydział Kultury, Sportu i Spraw Społecznych


Wydział Ochrony Środowiska

Formularze elektroniczne on-line
Wydział Podatków i Opłat

Dodatkowe dokumenty do pobrania
Wydział Rozwoju i Inwestycji

Formularze elektroniczne on-line
Wydział Spraw Lokalowych


Wydział Spraw Obywatelskich


Wydział Urbanistyki i Architektury


Urząd Miejski w Koninie
Plac Wolności 1, 62-500 Konin
tel. +48 (63) 2401 111
fax: +48 (63) 2429 920

e-mail: sekretariat@konin.um.gov.pl
adres www: www.konin.pl
adres BIP www: bip.konin.eu
Liczba odwiedzin: 5420384
© 2003-2024 Urząd Miejski w Koninie,