skip to content
Wzory wniosków oraz informacje jak załatwić sprawy prowadzone przez:

Biuro Miejskiego Rzecznika Konsumentów - RK
Miejski Zespół do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności - ZO
Urząd Stanu Cywilnego - USC
Wydział Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego - WZ
Wydział Geodezji i Katastru - GM
Wydział Gospodarki Komunalnej - GK
Wydział Gospodarki Nieruchomościami - GN
Wydział Komunikacji - WK
Wydział Ochrony Środowiska - OŚ
Wydział Podatków i Opłat - PO
Wydział Rozwoju Gospodarczego - DG
Wydział Sportu i Turystyki - ST
Wydział Spraw Lokalowych - SL
Wydział Spraw Obywatelskich - SO
Wydział Spraw Społecznych - WS
Wydział Urbanistyki i Architektury - UA


Urząd Miejski w Koninie
Plac Wolności 1, 62-500 Konin
tel. +48 (63) 2401 111
fax: +48 (63) 2429 920

e-mail: sekretariat@konin.um.gov.pl
adres www: www.konin.pl
adres BIP www: bip.konin.eu
Liczba odwiedzin: 8218196
© 2003-2021 Urząd Miejski w Koninie,