skip to content
[GK-M] - Deklaracja o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi dla nieruchomości w części zamieszkałych, a w części niezamieszkałych, na których powstają odpady komunalne
GK-11


Podstawa prawna
  • Ustawa z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. 2019 r. poz. 2010, ze zm.),
  • Uchwała Nr 250 Rady Miasta Konina z dnia 27 listopada 2019 roku w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz trybu ich składania za pomocą środków komunikacji elektronicznej
Wymagane dokumenty
  • [GK-M] Deklaracja o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi dla nieruchomości w części zamieszkałych, a w części niezamieszkałych, na których powstają odpady komunalne.
Dostępne dokumenty do pobrania
Opłaty
BRAK
Tryb odwoławczy
BRAK
Uwagi

Deklaracja o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składana przez właścicieli nieruchomości niezamieszkałych, na których powstają odpady komunalne położonych na obszarze Miasta Konina

Właściciel nieruchomości jest obowiązany złożyć do wójta, burmistrza lub prezydenta miasta deklarację o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w terminie 14 dni od dnia:

  • zamieszkania na danej nieruchomości pierwszego mieszkańca,
  • zmiany danych będących podstawą do ustalenia wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi (np. zmiany ilości osób zamieszkujących nieruchomość, przystąpienia bądź odstąpienia od zbierania odpadów w sposób selektywny).

Właściciel nieruchomości zobowiązany jest złożyć deklarację korygującą w przypadku zmiany danych nie będących podstawą do ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi (np. zmiany nazwiska, nazwy firmy, adresu zamieszkania / siedziby i adresu do korespondencji).

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Szanowni Państwo, 

w celu ułatwienia Państwu obsługi formularza deklaracji w wersji interaktywnej zalecamy korzystanie z niżej wymienionych programów do obsługi:

Adobe Reader - https://get.adobe.com/pl/reader/

Foxit Reader  - https://www.foxitsoftware.com/products/pdf-reader/

Google Chrome - https://www.google.pl/chrome/browser/desktop/

Miejsce składania wniosku
Biuro Obsługi Interesanta Urzędu Miejskiego w Koninie, 62-500 Konin, plac Wolności 1
GK-11Podmiot udostępniający: UM
Informacja wytworzona przez: GK
Informacja wprowadzona przez: Mariusz Żaczek
Data udostępnienia: 2020-01-03 16:50:13

Urząd Miejski w Koninie
Plac Wolności 1, 62-500 Konin
tel. +48 (63) 2401 111
fax: +48 (63) 2429 920

e-mail: sekretariat@konin.um.gov.pl
adres www: www.konin.pl
adres BIP www: bip.konin.eu
Liczba odwiedzin: 6903332
© 2003-2020 Urząd Miejski w Koninie,