Herb Konina
Biuletyn Informacji Publicznej
Urzędu Miejskiego w Koninie
Wydanie zezwolenia na prowadzenie hodowli lub utrzymywanie psa rasy uznawanej za agresywną
GK-2


Podstawa prawna
  1. Ustawa z dnia 21 sierpnia 1997 roku o ochronie zwierząt (Dz. U. z 2020 r. poz. 638 ze zm.);
  2. Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 28  kwietnia 2003 roku w sprawie wykazu ras psów uznawanych za agresywne  (Dz. U. z 2003 r. Nr 77 poz.687)
Wymagane dokumenty
  • wniosek GK-2
  • kserokopia rodowodu lub metryki psa/ psów
Dostępne dokumenty do pobrania
Opłaty

82,00 zł - za wydanie decyzji

Tryb odwoławczy
Samorządowe Kolegium Odwoławcze w Koninie za pośrednictwem Prezydenta Miasta Konina w terminie 14 dni od dnia doręczenia decyzji
Uwagi
  1. Prowadzenie hodowli lub utrzymywanie psa rasy uznawanej za agresywną wymaga zezwolenia wydanego przez wójta (burmistrza, prezydenta miasta) właściwego ze względu na planowane miejsce prowadzenia hodowli lub utrzymywania psa.
  2. Zezwolenia, o którym mowa w pkt 1, nie wydaje się, a wydane cofa się, jeżeli pies będzie lub jest utrzymywany w warunkach i w sposób, które stanowią zagrożenie dla ludzi lub zwierząt.
Miejsce składania wniosku
Biuro Obsługi Interesanta Urzędu Miejskiego w Koninie, 62-500 Konin, plac Wolności 1
GK-2Podmiot udostępniający: UM
Informacja wytworzona przez: GK
Informacja wprowadzona przez: Karolina Minta
Data udostępnienia: 2021-12-27 15:17:32

Urząd Miejski w Koninie
Plac Wolności 1, 62-500 Konin
tel. +48 (63) 2401 111
fax: +48 (63) 2429 920

e-mail: sekretariat@konin.um.gov.pl
adres www: www.konin.pl
adres BIP www: bip.konin.eu
Liczba odwiedzin: 0000
© 2003-2022 Urząd Miejski w Koninie,