skip to content
Oświadczenie przewoźnika/operatora o wysokości opłaty za korzystanie z przystanków lub dworców komunikacyjnych, których właścicielem lub zarządzającym jest Miasto Konin
GK-6


Podstawa prawna
  • Ustawa z dnia 16 grudnia 2010 r. o publicznym tansporcie zbiorowym (Dz. U. 2018 r. poz. 2016, ze zm.),
  • Uchwała Nr 793 Rady Miasta Konina z dnia 24 września 2018 roku w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych i dworców, których właścicielem lub zarządzającym jest Miasto Konin, określenia warunków i zasad korzystania z nich oraz opłat za korzystanie z tych obiektów
Wymagane dokumenty
  • Oświadczenie przewoźnika/operatora o wysokości opłaty za korzystanie z przystanków lub dworców komunikacyjnych, których właścicielem lub zarządzającym jest Miasto Konin
Dostępne dokumenty do pobrania
Opłaty
BRAK
Tryb odwoławczy
BRAK
Uwagi
BRAK
Miejsce składania wniosku
Biuro Obsługi Interesanta Urzędu Miejskiego w Koninie, 62-500 Konin, plac Wolności 1
GK-6Podmiot udostępniający: UM
Informacja wytworzona przez: GK
Informacja wprowadzona przez: Mariusz Żaczek
Data udostępnienia: 2018-11-08 15:42:53

Urząd Miejski w Koninie
Plac Wolności 1, 62-500 Konin
tel. +48 (63) 2401 111
fax: +48 (63) 2429 920

e-mail: sekretariat@konin.um.gov.pl
adres www: www.konin.pl
adres BIP www: bip.konin.eu
Liczba odwiedzin: 6898719
© 2003-2020 Urząd Miejski w Koninie,