skip to content
Zarejestrowanie łodzi i pontonu wykorzystywanych do amatorskiego połowu ryb
GN-25


Podstawa prawna

Art. 20 ust. 2 i 3 ustawy z dnia 18 kwietnia 1985 r. o rybactwie śródlądowym (Dz.U. z 2019 r. poz. 2168)

Wymagane dokumenty
  • wniosek GN-25
  • dokument własności sprzętu pływającego.
Dostępne dokumenty do pobrania
Opłaty

Od wydanego zaświadczenia pobierana jest opłata skarbowa w wysokości 17 zł

Termin załatwienia sprawy
Zaświadczenie o rejestracji sprzętu wydawane jest niezwłocznie, nie później niż 7 dni od daty złożenia wniosku
Tryb odwoławczy
Odmowa wydania następuje w drodze postanowienia.
Na postanowienia przysługuje zażalenie do Wojewody Wielkopolskiego.
Zażalenie należy złożyć w terminie 7 dni od daty doręczenia postanowienia,
za pośrednictwem Wydziału Gospodarki Nieruchomościami
Uwagi
Klauzula informacyjna dla interesantów Wydziału Gospodarki Nieruchomościami Urzędu Miejskiego w Koninie *
 
Zgodnie z art. 13 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016) informuję, iż:
1) administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Prezydent Miasta Konina z siedzibą w Koninie, plac Wolności 1,
2) kontakt z Inspektorem Ochrony Danych - iod@konin.um.gov.pl,
3) Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu realizacji ustawowych zadań urzędu - na podstawie Art. 6 ust. 1 lit. c ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. oraz aktów prawnych na podstawie, których działa Wydział Gospodarki Nieruchomościami Urzędu Miejskiego w Koninie,
4) odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą wyłącznie podmioty uprawnione do uzyskania danych osobowych na podstawie przepisów prawa,
5) Pani/Pana dane osobowe przechowywane będą w czasie określonym przepisami prawa, zgodnie z instrukcją kancelaryjną,
6) posiada Pani/Pan prawo żądania od administratora dostępu do danych osobowych oraz  prawo do ich sprostowania, ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie,
7) ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego,
8) podanie danych osobowych w zakresie wymaganym ustawodawstwem (akty prawne na podstawie, których działa Wydział Gospodarki Nieruchomościami Urzędu Miejskiego w Koninie) jest obligatoryjne.
 
*obowiązuje od 25.05.2018 r.
Miejsce składania wniosku
Biuro Obsługi Interesanta Urzędu Miejskiego w Koninie, 62-500 Konin, plac Wolności 1
GN-25Podmiot udostępniający: UM
Informacja wytworzona przez: GN
Informacja wprowadzona przez: Wiesława Śmiłowska-Żabierek
Data udostępnienia: 2019-12-18 11:35:09

Urząd Miejski w Koninie
Plac Wolności 1, 62-500 Konin
tel. +48 (63) 2401 111
fax: +48 (63) 2429 920

e-mail: sekretariat@konin.um.gov.pl
adres www: www.konin.pl
adres BIP www: bip.konin.eu
Liczba odwiedzin: 6436486
© 2003-2020 Urząd Miejski w Koninie,