Herb Konina
Archiwalny Biuletyn Informacji Publicznej
Urzędu Miejskiego w Koninie
Dane aktualne na dzień 31.12.2023
Nowa strona: bipum.konin.eu
Wniosek o wpis do rejestru żłobków i klubów dziecięcych
KSS-8


Podstawa prawna

ustawa z 4.02.2011r. o opiece nad dziećmi w wieku do lat 3¹ (Dz. U. 2018 poz. 603)

Wymagane dokumenty

Wniosek złożony za pomocą Portalu Informacyjno - Usługowego emp@tia

https://empatia.mpips.gov.pl/web/piu/strona-glowna

Załączniki do wniosku:
1) W przypadku osoby prawnej lub jednostki nieposiadającej osobowości prawnej – numer lub indeks identyfikujący podmiot we właściwym rejestrze publicznym, potwierdzającym status podmiotu
 
2) Numer NIP i REGON o ile wnioskodawcy ten numer nadano
 
3) Decyzję potwierdzającą spełnienie wymagań przeciwpożarowych, o której mowa w art. 25 ust.2 ustawy z dnia 4 lutego 2011 r. o opiece nad dziećmi w wieku do lat 3
 
4) Odpowiednio decyzję potwierdzającą spełnienie wymagań sanitarno – lokalowych, o której mowa w art. 25 ust. 2 a pkt 1, lub opinię o której mowa w art.25 ust. 2 a pkt 2 wyżej cytowanej ustawy o opiece nad dziećmi w wieku do lat 3
 
5) W przypadku osoby fizycznej zaświadczenie o niekaralności za przestępstwo popełnione umyślnie
 
6) Oświadczenie o posiadaniu tytułu prawnego do lokalu w którym ma być prowadzony żłobek lub klub dziecięcy
 
7) W przypadku osoby fizycznej – numer PESEL
 
8) Informację o godzinach pracy żłobka lub klubu dziecięcego
 
9) Adres poczty elektronicznej i numeru telefonu żłobka lub klubu dziecięcego
 
10) Informację, czy żłobek lub klub dziecięcy jest dostosowany do potrzeb dzieci niepełnosprawnych lub wymagających szczególnej opieki
 
11) Zaświadczenie o dokonaniu wpłaty za wpis do rejestru żłobków i klubów dziecięcych
Opłaty

 

 Aktualna opłata za wpis do rejestru wynosi 300 zł (słownie: trzysta zł); zgodnie z uchwałą Nr 158 Rady Miasta Konina z dnia 29 czerwca 2011 r. w sprawie ustalenia wysokości opłaty za wpis żłobka oraz klubu dziecięcego do rejestru żłobków i klubów dziecięcych

Tryb odwoławczy
BRAK
Uwagi

Rejestracji żłobków i klubów dziecięcych należy dokonywać za pomocą Portalu Informacyjno - Usługowego emp@tia

https://empatia.mpips.gov.pl/web/piu/strona-glowna

Miejsce składania wniosku
Wydział Spraw Społecznych Urzędu Miejskiego w Koninie, 62-500 Konin, ul. Wojska Polskiego 2
KSS-8Podmiot udostępniający: UM
Informacja wytworzona przez: KSS
Informacja wprowadzona przez: Jacek Czajka
Data udostępnienia: 2021-01-15 12:08:34

Urząd Miejski w Koninie
Plac Wolności 1, 62-500 Konin
tel. +48 (63) 2401 111
fax: +48 (63) 2429 920

e-mail: sekretariat@konin.um.gov.pl
adres www: www.konin.pl
adres BIP www: bip.konin.eu
Liczba odwiedzin: 5599203
© 2003-2024 Urząd Miejski w Koninie,