skip to content
Zgłoszenie eksploatacji oczyszczalni ścieków o przepustowości do 5m3/d
OŚ-13


Podstawa prawna

Prawo ochrony środowiska - ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r.( Dz. U. z 2017 r., poz. 519 ze zm.)

Prawo Wodne - ustawa z dnia 18 lipca 2001 r. ( Dz. U. z 2017 r., poz 1121.)

Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 2 lipca 2010 r. w sprawie rodzajów instalacji, których eksploatacja wymaga zgłoszenia (Dz.U.z 2010 r., Nr 130, poz. 880)

Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 18 listopada 2014 r. w sprawie warunków, jakie należy spełnić przy wprowadzaniu ścieków do wód lub ziemi, oraz w sprawie supstancji szczególnie szkodliwych dla środowiska wodnego (Dz. U. z 2014 r. poz. 1800 ze zm.).

Rozporządzenie Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Poznaniu z dnia 2 kwietnia 2014 r. w sprawie warunków korzystania z wód regionu wodnego Warty ( Dz. U. z 2014 r. poz. 2129).

Wymagane dokumenty
Informacja, której zakres określa art. 152 ust. 1-7 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo Ochrony Środowiska (Dz. U. z 2017 r., poz. 519 ze zm.).
Dostępne dokumenty do pobrania
Opłaty

Opłata skarbowa 120,0 zł - wg załącznika do ustawy z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej  (Dz.U.z 2016 r. poz. 1827) - część I pkt 13.

Tryb odwoławczy
Samorządowe Kolegium Odwoławcze w Koninie - w przypadku wydania decyzji wnoszącej sprzeciw do eksploatacji instalacji
Uwagi

Zgłoszenia wymaga oczyszczalnia ścieków o przepustowości do 5m3/d , wykorzystywane na potrzeby gospodarstw do mowych lub rolnych w ramach zwykłego korzystania z wód.

Ogranicza się możliwość wprowadzania ścieków z własnego gospodarstwa domowego lub rolnego do ziemi, w granicach działki stanowiącej własność wprowadzającego, z indywidualnych systemów oczyszczania ścieków, dopuszczając tylko zrzuty z tych systemów, dla których zapewniona jest możliwość kontroli parametrów jakościowych warunkujących możliwość ich odprowadzania. W celu realizacji ograniczenia każdy indywidualny system oczyszczania ścieków musi być wyposażony w stałe i dostępne miejsca poboru próbek ścieków nieoczyszczonych dopływających do instalacji oraz odprowadzanych z niej do ziemi bezpośrednio po oczyszczeniu.

Miejsce składania wniosku
Biuro Obsługi Interesanta Urzędu Miejskiego w Koninie, 62-500 Konin, plac Wolności 1
OS-13Podmiot udostępniający: UM
Informacja wytworzona przez: OS
Informacja wprowadzona przez: Agnieszka Szkudelska
Data udostępnienia: 2017-06-21 07:26:41

Urząd Miejski w Koninie
Plac Wolności 1, 62-500 Konin
tel. +48 (63) 2401 111
fax: +48 (63) 2429 920

e-mail: sekretariat@konin.um.gov.pl
adres www: www.konin.pl
adres BIP www: bip.konin.eu
Liczba odwiedzin: 4069719
© 2003-2019 Urząd Miejski w Koninie,