Herb Konina
Biuletyn Informacji Publicznej
Urzędu Miejskiego w Koninie
Zatwierdzenie projektu robót geologicznych, których wykonanie nie wymaga uzyskania koncesji
OŚ-20


Podstawa prawna

"Prawo geologiczne i górnicze" – ustawa z dnia 9 czerwca 2011 r. (Dz. U.  z 2021 poz. 1420 ze zm.)

Wymagane dokumenty
  • Wniosek OŚ-20
  • Projekt robót geologicznych – 2 egzemplarze
  • Informacje o prawach, jakie przysługują wnioskodawcy do nieruchomości, w granicach której roboty geologiczne mają być wykonywane.
Dostępne dokumenty do pobrania
Opłaty

Opłata skarbowa 10 zł wg załącznika do ustawy  z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej, część I ust. 53

Tryb odwoławczy
Samorządowe Kolegium Odwoławcze w Koninie
Uwagi

Zgodnie z art. 80 ust. 2 ustawy Prawo geologiczne i górnicze we wniosku o zatwierdzenie projektu robót geologicznych zamieszcza się informacje o prawach, jakie przysługują wnioskodawcy do nieruchomości, w granicach której roboty te mają być wykonywane.
Zgodnie z art. 80 ust. 6 ustawy Prawo geologiczne i górnicze Projekt robót geologicznych zatwierdza się na czas oznaczony, nie dłuższy niż 5 lat, w zależności od zakresu i harmonogramu zamierzonych robót geologicznych.
 

Miejsce składania wniosku
Biuro Obsługi Interesanta Urzędu Miejskiego w Koninie, 62-500 Konin, plac Wolności 1
OS-20Podmiot udostępniający: UM
Informacja wytworzona przez: OS
Informacja wprowadzona przez: Tymoteusz Jakubek
Data udostępnienia: 2022-01-21 12:31:05

Urząd Miejski w Koninie
Plac Wolności 1, 62-500 Konin
tel. +48 (63) 2401 111
fax: +48 (63) 2429 920

e-mail: sekretariat@konin.um.gov.pl
adres www: www.konin.pl
adres BIP www: bip.konin.eu
Liczba odwiedzin: 0000
© 2003-2022 Urząd Miejski w Koninie,