Herb Konina
Archiwalny Biuletyn Informacji Publicznej
Urzędu Miejskiego w Koninie
Dane aktualne na dzień 31.12.2023
Nowa strona: bipum.konin.eu
Zatwierdzenie dokumentacji geologicznej
OŚ-22


Podstawa prawna

Prawo geologiczne i górnicze  – ustawa z dnia 9 czerwca 2011 r.

Wymagane dokumenty

Wniosek

Dokumentacja geologiczna – 2 egzemplarze w wersji papierowej
oraz 4 egzemplarze w postaci elektronicznej na informatycznych nośnikach danych.

Dowód wniesienia opłaty skarbowej

Dostępne dokumenty do pobrania
Opłaty

10,00 zł – ustawa z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej - część I pkt 53

Tryb odwoławczy
Odwołanie od wydanej decyzji wnosi się do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Koninie, w terminie 14 dni od dnia doręczenia. Odwołanie należy złożyć za pośrednictwem Prezydenta Miasta Konina.
Uwagi

Zgodnie z art. 93 ust. 3 Prawo geologiczne i górnicze, jeżeli dokumentacja geologiczna (dokumentacja geologiczna złoża kopaliny z wyłączeniem złoża węglowodorów, hydrogeologiczna, geologiczno–inżynierska) nie odpowiada wymaganiom prawa albo powstała w wyniku działań niezgodnych z prawem, właściwy organ administracji geologicznej odmawia jej zatwierdzenia.
Zgodnie z art. 93 ust. 4 Prawo geologiczne i górnicze zmiany dokumentacji geologicznej (dokumentacji geologicznej złoża kopaliny z wyłączeniem złoża węglowodorów, hydrogeologicznej, geologiczno–inżynierskiej) dokonuje się przez sporządzenie dodatku.

Miejsce składania wniosku
Biuro Obsługi Interesanta Urzędu Miejskiego w Koninie, 62-500 Konin, plac Wolności 1
OS-22Podmiot udostępniający: UM
Informacja wytworzona przez: OS
Informacja wprowadzona przez: Tymoteusz Jakubek
Data udostępnienia: 2023-11-30 12:08:37

Urząd Miejski w Koninie
Plac Wolności 1, 62-500 Konin
tel. +48 (63) 2401 111
fax: +48 (63) 2429 920

e-mail: sekretariat@konin.um.gov.pl
adres www: www.konin.pl
adres BIP www: bip.konin.eu
Liczba odwiedzin: 5421197
© 2003-2024 Urząd Miejski w Koninie,