Herb Konina
Biuletyn Informacji Publicznej
Urzędu Miejskiego w Koninie
Zatwierdzenie dokumentacji geologicznej
OŚ-22


Podstawa prawna

"Prawo geologiczne i górnicze ” – ustawa z dnia 9 czerwca 2011 r. (Dz. U. z 2020 r.  poz. 1064 ze zm.)

Wymagane dokumenty
  • Wniosek OŚ-22
  • Dokumentacja geologiczna w 4 egzemplarzach w postaci papierowej i  w 4 egzemplarzach w postaci elektronicznej.
Dostępne dokumenty do pobrania
Opłaty

Opłata skarbowa 10 zł wg załącznika do ustawy  z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej, część I ust. 53.

Tryb odwoławczy
Samorządowe Kolegium Odwoławcze w Koninie
Uwagi

Zgodnie z art. 93 ust. 3 Prawo geologiczne i górnicze jeżeli dokumentacja geologiczna (dokumentacja geologiczna złoża kopaliny z wyłączeniem złoża węglowodorów, hydrogeologiczna, geologiczno – inżynierska) nie odpowiada wymaganiom prawa albo powstała w wyniku działań niezgodnych z prawem, właściwy organ administracji geologicznej odmawia jej zatwierdzenia.
Zgodnie z art. 93 ust. 4 Prawo geologiczne i górnicze zmiany dokumentacji geologicznej (dokumentacji geologicznej złoża kopaliny z wyłączeniem złoża węglowodorów, hydrogeologicznej, geologiczno – inżynierskiej) dokonuje się przez sporządzenie dodatku.
 

Miejsce składania wniosku
Biuro Obsługi Interesanta Urzędu Miejskiego w Koninie, 62-500 Konin, plac Wolności 1
OS-22Podmiot udostępniający: UM
Informacja wytworzona przez: OS
Informacja wprowadzona przez: Mariusz Żaczek
Data udostępnienia: 2021-02-19 10:36:07

Urząd Miejski w Koninie
Plac Wolności 1, 62-500 Konin
tel. +48 (63) 2401 111
fax: +48 (63) 2429 920

e-mail: sekretariat@konin.um.gov.pl
adres www: www.konin.pl
adres BIP www: bip.konin.eu
Liczba odwiedzin: 0000
© 2003-2022 Urząd Miejski w Koninie,