skip to content
Przekazanie innej dokumentacji geologicznej
OŚ-23


Podstawa prawna

„Prawo geologiczne i górnicze ” – ustawa z dnia 9 czerwca 2011 r. (Dz. U. z 2019 r. poz. 868 ze zm.)

Wymagane dokumenty
  •  Wniosek
  • Dokumentacja geologiczna – 3 egzemplarze w postaci papierowej oraz 3 egzemplarze w postaci elektronicznej
Dostępne dokumenty do pobrania
Opłaty
BRAK
Tryb odwoławczy
BRAK
Uwagi

Zgodnie z art. 93 ust. 8 Prawa geologicznego i górniczego inną dokumentację geologiczną sporządza się w terminie  6 miesięcy od dnia zakończenia prac i przekazuje się odpowiednio organowi, który udzielił koncesji, zatwierdził projekt robót geologicznych lub któremu zgłoszono projekt robót geologicznych.
Zgodnie z art. 92 Prawa geologicznego i górniczego inną dokumentację geologiczną sporządza się w przypadku:
1) wykonywania prac geologicznych niekończących się udokumentowaniem zasobów złoża kopaliny lub zasobów wód podziemnych;
2) wykonania otworu wiertniczego w celu rozpoznania budowy głębokiego podłoża, niezwiązanego z dokumentowaniem złóż kopaliny;
3) wykonywania prac geologicznych w celu wykorzystania ciepła Ziemi;
4) likwidacji otworu wiertniczego;
5) wykonywania badań geofizycznych w celu zbadania struktur geologicznych związanych z występowaniem złóż węglowodorów;
6) wykonywania prac geologicznych z zastosowaniem metod geofizycznych w granicach obszarów morskich Rzeczypospolitej Polskiej albo w celu rozpoznania budowy głębokiego podłoża.

Miejsce składania wniosku
Biuro Obsługi Interesanta Urzędu Miejskiego w Koninie, 62-500 Konin, plac Wolności 1
OS-23Podmiot udostępniający: UM
Informacja wytworzona przez: OS
Informacja wprowadzona przez: Tymoteusz Jakubek
Data udostępnienia: 2020-02-11 11:18:42

Urząd Miejski w Koninie
Plac Wolności 1, 62-500 Konin
tel. +48 (63) 2401 111
fax: +48 (63) 2429 920

e-mail: sekretariat@konin.um.gov.pl
adres www: www.konin.pl
adres BIP www: bip.konin.eu
Liczba odwiedzin: 8235703
© 2003-2021 Urząd Miejski w Koninie,