Herb Konina
Biuletyn Informacji Publicznej
Urzędu Miejskiego w Koninie
Wniosek o udzielenie dotacji celowej w zakresie inwestycji związanych z usuwaniem wyrobów zawierających azbest z nieruchomości położonych na terenie miasta Konina
OŚ-33


Podstawa prawna

Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2020 r. poz. 1219 ze zm.) Uchwała Nr 828 Rady Miasta Konina z dnia 25 czerwca 2014 r. w sprawie zasad udzielania dotacji celowej w zakresie inwestycji związanych z usuwaniem wyrobów zawierających azbest z nieruchomości położonych na terenie miasta Konina oraz sposobu jej rozliczania

Wymagane dokumenty
1) Aktualny dokument potwierdzający tytuł prawny do nieruchomości (akt notarialny, odpis z księgi wieczystej). W przypadku współwłaścicieli należy dołączyć zgodę wszystkich pozostałych właścicieli na realizację zadania, w przypadku wspólnoty mieszkaniowej uchwałę właściwego organu.
2) Zgłoszenie robót budowlanych lub decyzji o pozwoleniu na budowę, obejmujących w swoim zakresie demontaż wyrobów zawierających azbest (Wydział Urbanistyki i Architektury Urzędu Miejskiego )- zgodnie z przepisami ustawy Prawo budowlane.
3) Ocena stanu i możliwości bezpiecznego użytkowania wyrobów zawierających azbest- zgodnie z rozporządzeniem Ministra Gospodarki z dnia 5 sierpnia 2010r. zmieniającym rozporządzenie w sprawie sposobów i warunków bezpiecznego użytkowania i usuwania wyrobów zawierających azbest z dnia 2 kwietnia 2004r.
4) Informacja o wyrobach zawierających azbest
5) Oświadczenie przedsiębiorcy, który będzie dokonywał demontażu wyrobów zawierających azbest, spełniając obowiązki określone w rozporządzeniu Ministra Gospodarki z dnia 5 sierpnia 2010r. zmieniającym rozporządzenie w sprawie sposobów i warunków bezpiecznego użytkowania i usuwania wyrobów zawierających azbest z dnia 2 kwietnia 2004r. (Dz. U. z 2010r. Nr 162 poz. 1089)
 
Dostępne dokumenty do pobrania
Opłaty

Brak opłat

Tryb odwoławczy
Brak
Uwagi
BRAK
Miejsce składania wniosku
Biuro Obsługi Interesanta Urzędu Miejskiego w Koninie, 62-500 Konin, plac Wolności 1
Wydział Ochrony Środowiska Urzędu Miejskiego w Koninie, 62-500 Konin, ul. Wojska Polskiego 2
OS-33Podmiot udostępniający: UM
Informacja wytworzona przez: OS
Informacja wprowadzona przez: Mariusz Żaczek
Data udostępnienia: 2021-02-19 10:45:33

Urząd Miejski w Koninie
Plac Wolności 1, 62-500 Konin
tel. +48 (63) 2401 111
fax: +48 (63) 2429 920

e-mail: sekretariat@konin.um.gov.pl
adres www: www.konin.pl
adres BIP www: bip.konin.eu
Liczba odwiedzin: 0000
© 2003-2022 Urząd Miejski w Koninie,