Herb Konina
Archiwalny Biuletyn Informacji Publicznej
Urzędu Miejskiego w Koninie
Dane aktualne na dzień 31.12.2023
Nowa strona: bipum.konin.eu
Wydanie pozwolenia na wprowadzanie gazów lub pyłów do powietrza
OŚ-5


Podstawa prawna

Na podstawie art. 180 pkt 1, art. 181 ust. 1 pkt 2, art. 184 ust. 1, ust 2, ust. 3, art. 221 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo Ochrony Środowiska wnoszę o wydanie pozwolenia na wprowadzanie gazów lub pyłów.

Wymagane dokumenty

1) Dokument potwierdzający, że wnioskodawca jest uprawniony do występowania w obrocie prawnym, jeżeli prowadzący instalację nie jest osobą fizyczną (aktualny wypis z rejestru prowadzonej działalności gospodarczej, aktualny KRS).

2) Streszczenie wniosku sporzadzone w języku niespecjalistycznym.

3) Dowód uiszczenia opłaty skarbowej

4) Pełnomocnictwo wraz z dowodem uiszczenia opłaty skarbowej, o ile strona postepowania działa przez swojego pelnomocnika

5) Kopia tytułu prawnego do terenu, na którym zlokalizowana jest instalacja.

Dostępne dokumenty do pobrania
Opłaty

1) opłata za wydanie pozwolenia:

a) 2011 zł - w związku z prowadzoną działalnością gosporarczą,

b) 506 zł - w związku z działalnością prowadzoną przez podmioty prowadzące działalność wytwórczą w rolnictwie, mikroprzedsiębuiorców oraz małych i średnich przedsiębiorców,

c) 506 zł - pozostałe,

d) 17 zł - opłata skarbowa za złożenie dokumentu potwierdzającego prawo do występowania w imieniu inwestora

Termin załatwienia sprawy
Zgodnie z Kodeksem postepowania administracyjnego: 1) do 1 miesiąca, 2) do 2 miesięcy w sprawach szczególnie skomplikowanych
Tryb odwoławczy
Samorządowe Kolegium Odwoławcze za pośrednictwem organu, który wydał decyzję w terminie 14 dni od daty jej otrzymania.
Uwagi
BRAK
Miejsce składania wniosku
Biuro Obsługi Interesanta Urzędu Miejskiego w Koninie, 62-500 Konin, plac Wolności 1
OS-5Podmiot udostępniający: UM
Informacja wytworzona przez: OS
Informacja wprowadzona przez: Joanna Krause-Szałaj
Data udostępnienia: 2023-03-24 09:30:07

Urząd Miejski w Koninie
Plac Wolności 1, 62-500 Konin
tel. +48 (63) 2401 111
fax: +48 (63) 2429 920

e-mail: sekretariat@konin.um.gov.pl
adres www: www.konin.pl
adres BIP www: bip.konin.eu
Liczba odwiedzin: 4891821
© 2003-2024 Urząd Miejski w Koninie,