skip to content
Pozwolenie na wprowadzanie pyłów lub gazów do powietrza
OŚ-5


Podstawa prawna

Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001r. Prawo Ochrony Środowiska (Dz. U. z 2016 r. poz. 672 ze zm.)

Wymagane dokumenty
1) Wniosek OŚ_05
2) Dokument potwierdzający, że wnioskodawca jest uprawniony do występowania w obrocie prawnym, jeżeli prowadzący instalację nie jest osobą fizyczną (aktualny wypis z rejestru prowadzonej działalności gospodarczej, aktualny KRS).
3) Streszczenie wniosku sporządzone w języku niespecjalistycznym.
4) Dowód uiszczenia opłaty skarbowej.
5) Pełnomocnictwo wraz z dowodem uiszczenia opłaty skarbowej, o ile strona postępowania działa przez swojego pełnomocnika.
6) Kopia tytułu prawnego do terenu, na którym zlokalizowana jest instalacja.
Dostępne dokumenty do pobrania
Opłaty

Opłata skarbowa od pozwolenia: dla dużych przedsiębiorcóow 2011 zł, dla średnich, małych i mikro przedsiębiorców oraz innych 506 zł 

Tryb odwoławczy
Samorządowe Kolegium Odwoławcze w Koninie za pośrednictwem Prezydenta Miasta Konina
Uwagi

Pozwolenia na wprowadzanie gazów i pyłów do powietrza nie jest wymagane dla instalacji podanych w Rozporządzeniu Ministra Środowiska z dnia 2 lipca 2010 r. w sprawie przypadków, w których wprowadzanie gazów lub pyłów do powietrza z instalacji nie wymaga pozwolenia (Dz. U. Nr 130 poz. 881)

Miejsce składania wniosku
Biuro Obsługi Interesanta Urzędu Miejskiego w Koninie, 62-500 Konin, plac Wolności 1
OS-5Podmiot udostępniający: UM
Informacja wytworzona przez: OS
Informacja wprowadzona przez: Sylwia Kaczmarczyk
Data udostępnienia: 2017-03-03 06:46:54

Urząd Miejski w Koninie
Plac Wolności 1, 62-500 Konin
tel. +48 (63) 2401 111
fax: +48 (63) 2429 920

e-mail: sekretariat@konin.um.gov.pl
adres www: www.konin.pl
adres BIP www: bip.konin.eu
Liczba odwiedzin: 4521788
© 2003-2020 Urząd Miejski w Koninie,