Herb Konina
Biuletyn Informacji Publicznej
Urzędu Miejskiego w Koninie
Wniosek o udzielenie dotacji celowej na dofinansowanie kosztów inwestycji z zakresu ochrony środowiska i gospodarki wodnej związanych ze zmianą systemu ogrzewania na ekologiczne źródła ciepła
OŚ-6


Podstawa prawna
Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2019 r., poz. 1396 ze zm.) Uchwała Nr 366 Rady Miasta Konina z dnia 12 września 2016 r. w sprawie zasad udzielania dotacji celowej na dofinansowanie kosztów inwestycji z zakresu ochrony środowiska i gospodarki wodnej związanych ze zmianą systemu ogrzewania c.o. i c.w.u. przy wykorzystaniu nowoczesnych rozwiązań i odnawialnych źródeł energii
Ustawa z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 869 ze zm.)
Wymagane dokumenty
1) Dokument potwierdzający, że wnioskodawca posiada tytuł prawny do nieruchomości, na której będzie realizowana zmiana systemu ogrzewania, a w przypadku gdy nie jest właścicielem nieruchomości - zgoda właściciela/ administratora budynku na wykonanie zmiany systemu ogrzewania przez posiadacza do dysponowania nieruchomości, organu.
2) Zgłoszenie robót budowlanych niewymagających pozwolenia na budowę (w przypadku instalacji zbiornikowej na gaz płynny z pojedynczym zbiornikiem o pojemności do 7 m3, przeznaczonych do zasilania instalacji gazowych w budynkach mieszkalnych jednorodzinnych) lub decyzję o pozwoleniu na budowę (w przypadku instalacji gazowej na gaz ziemny, instalacji zbiornikowej na gaz płynny innych niż wcześniej wymienione), zgodnie
z przepisami prawa, w tym ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2019 poz. 1186 ze zm.),
1)      dokument potwierdzający możliwość zawarcia umowy przyłączeniowej:
- dla ogrzewania gazowego:
- warunki przyłączenia lub umowa kompleksowa dostarczania paliwa gazowego,
- dla ogrzewania elektrycznego:
- warunki przyłączenia lub umowa kompleksowa dostarczania energii,
- dla ogrzewania z miejskiej sieci ciepłowniczej:
- warunki przyłączenia lub umowa o przyłączenie do miejskiej sieci ciepłowniczej.
Dostępne dokumenty do pobrania
Opłaty
Brak opłat
Tryb odwoławczy
Brak
Uwagi
BRAK
Miejsce składania wniosku
Biuro Obsługi Interesanta Urzędu Miejskiego w Koninie, 62-500 Konin, plac Wolności 1
OS-6Podmiot udostępniający: UM
Informacja wytworzona przez: OS
Informacja wprowadzona przez: Mariusz Żaczek
Data udostępnienia: 2021-04-19 12:12:11

Urząd Miejski w Koninie
Plac Wolności 1, 62-500 Konin
tel. +48 (63) 2401 111
fax: +48 (63) 2429 920

e-mail: sekretariat@konin.um.gov.pl
adres www: www.konin.pl
adres BIP www: bip.konin.eu
Liczba odwiedzin: 0000
© 2003-2022 Urząd Miejski w Koninie,