skip to content
Zaświadczenie o figurowaniu w rejestrach podatkowych
PO-1


Podstawa prawna
Ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 roku Ordynacja podatkowa (jednolity tekst Dz.U Nr 8 z 2005r., poz. 60 z póź.zm.);

Ustawa z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (jednolity tekst Dz. U. Nr 121 z 2006 r., poz. 844 z póź.zm.);

Ustawa z dnia 15 listopada 1984 r. o podatku rolnym (jednolity tekst Dz. U. Nr 136 z 2006 r., poz. 969 z póź.zm.);

Ustawa z dnia 30 października 2002 r. o podatku leśnym (jednolity tekst Dz. U. Nr 200 z 2002r., poz. 1682 z póź.zm.).
Wymagane dokumenty
  • wniosek PO-1
Dostępne dokumenty do pobrania
Opłaty
Ustawa z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej (jednolity tekst Dz. U. z 2006 r. Nr 225, poz. 1635 z póź.zm.).
  • za zaświadczenie – 17 zł;
Tryb odwoławczy
Samorządowe Kolegium Odwoławcze w Koninie za pośrednictwem Prezydenta Miasta Konina
Uwagi
BRAK
Miejsce składania wniosku
Biuro Obsługi Interesanta Urzędu Miejskiego w Koninie, 62-500 Konin, plac Wolności 1
PO-1Podmiot udostępniający: UM
Informacja wytworzona przez: PO
Informacja wprowadzona przez: Tomasz Marcinkowski
Data udostępnienia: 2008-12-03 13:14:27

Urząd Miejski w Koninie
Plac Wolności 1, 62-500 Konin
tel. +48 (63) 2401 111
fax: +48 (63) 2429 920

e-mail: sekretariat@konin.um.gov.pl
adres www: www.konin.pl
adres BIP www: bip.konin.eu
Liczba odwiedzin: 4210772
© 2003-2019 Urząd Miejski w Koninie,