skip to content
Zaświadczenie o nie zaleganiu w zobowiązaniach podatkowych
PO-2


Podstawa prawna
Ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 roku Ordynacja podatkowa (jednolity tekst Dz.U Nr 8 z 2005r., poz. 60 z póź.zm.);

Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 22 sierpnia 2005r. w sprawie zaświadczeń wydawanych przez organy podatkowe (Dz. U. Nr 165 z 2005r., poz. 1374 z póź.zm.).
Wymagane dokumenty
  • wniosek PO-2
Dostępne dokumenty do pobrania
Opłaty
Ustawa z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej (jednolity tekst Dz. U. z 2006 r. Nr 225, poz. 1635 z póź.zm.).
  • za zaświadczenie – 21 zł;
Tryb odwoławczy
Samorządowe Kolegium Odwoławcze w Koninie za pośrednictwem Prezydenta Miasta Konina
Uwagi
BRAK
Miejsce składania wniosku
Biuro Obsługi Interesanta Urzędu Miejskiego w Koninie, 62-500 Konin, plac Wolności 1
PO-2Podmiot udostępniający: UM
Informacja wytworzona przez: PO
Informacja wprowadzona przez: Tomasz Marcinkowski
Data udostępnienia: 2008-12-03 13:14:40

Urząd Miejski w Koninie
Plac Wolności 1, 62-500 Konin
tel. +48 (63) 2401 111
fax: +48 (63) 2429 920

e-mail: sekretariat@konin.um.gov.pl
adres www: www.konin.pl
adres BIP www: bip.konin.eu
Liczba odwiedzin: 4214116
© 2003-2019 Urząd Miejski w Koninie,