Herb Konina
Biuletyn Informacji Publicznej
Urzędu Miejskiego w Koninie
zaświadczenie z zakresu położenia nieruchomości w obszarze zdegradowanym i obszarze rewitalizacji oraz w Specjalnej Strefie Rewitalizacji
RI-2


Podstawa prawna

Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2021 r. poz. 735) - art. 217 § 1 i 2 oraz Ustawa z dnia 9 października 2015 r. o rewitalizacji (Dz. U. z 2021 r. poz. 485)

Wymagane dokumenty

1. Wniosek RI-2

Dostępne dokumenty do pobrania
Opłaty

Opłata skarbowa od wydania zaświadczenia - 17,00 zł

Termin załatwienia sprawy
Niezwłocznie, nie później niż w terminie 7 dni
Tryb odwoławczy
BRAK
Uwagi

W przypadku działania pełnomocnika dołączyć pełnomocnictwo do reprezentowania wnioskodawcy, opłata skarbowa - 17,00 zł (nie dotyczy pełnomocnictw udzielonych małżonkowi, wstępnemu, zstępnemu lub rodzeństwu albo gdy mocodawcą jest podmiot zwolniony z opłaty skarbowej)

Miejsce składania wniosku
Biuro Obsługi Interesanta Urzędu Miejskiego w Koninie, 62-500 Konin, plac Wolności 1
RI-2Podmiot udostępniający: UM
Informacja wytworzona przez: RI
Informacja wprowadzona przez: Danuta Woźniak
Data udostępnienia: 2021-07-26 09:13:17

Urząd Miejski w Koninie
Plac Wolności 1, 62-500 Konin
tel. +48 (63) 2401 111
fax: +48 (63) 2429 920

e-mail: sekretariat@konin.um.gov.pl
adres www: www.konin.pl
adres BIP www: bip.konin.eu
Liczba odwiedzin: 0000
© 2003-2022 Urząd Miejski w Koninie,