Herb Konina
Biuletyn Informacji Publicznej
Urzędu Miejskiego w Koninie
Wykreślenie uczniowskiego klubu sportowego z ewidencji
SO-24


Podstawa prawna

Ustawa z dnia 25 czerwca 2010r. o sporcie - (tekst jednolity Dz.U. 2020.1133),

ustawa z dnia 7 kwietnia 1989r. Prawo o stowarzyszeniach - (tekst jednolity Dz.U.  2019. 713, ze zm.).

Wymagane dokumenty

         1. Wniosek SO-24

2.Protokół z ostatniego walnego zebrania wraz z uchwałą podjętą w sprawie rozwiązania się stowarzyszenia.

3.Lista obecności na ostatnim walnym zebraniu.

       

Dostępne dokumenty do pobrania
Opłaty

brak

Termin załatwienia sprawy
30 dni.
Tryb odwoławczy
Samorządowe Kolegium Odwoławcze, za pośrednictwem Prezydenta Miasta Konina.
Uwagi

    Uchwała o rozwiązaniu stowarzyszenia powinna określać przeznaczenie   posiadanego majątku.

 

INFORMACJE O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH

 

  Zgodnie z art. 13 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016) informuję, iż:

1) administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Prezydent Miasta Konina z siedzibą  w Koninie, plac Wolności 1,

2) kontakt z Inspektorem Ochrony Danych - iod@konin.um.gov.pl,

3) Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu realizacji ustawowych zadań w zakresie wykreślenia uczniowskiego  klubu sportowego z ewidencji - na podstawie ustawy z dnia 25 czerwca 2010r. o sporcie ( Dz.U. 2017.1463, ze zm. ), art. 6 ust. 1 lit. c ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.,  oraz art. 9 ust.1 lit. g ogólnego rozporządzenia  o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016r.

4) odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą wyłącznie podmioty uprawnione do uzyskania danych osobowych na podstawie przepisów prawa,

5) Pani/Pana dane osobowe przechowywane będą w czasie określonym przepisami prawa, zgodnie z instrukcją kancelaryjną,

6) posiada Pani/Pan prawo żądania od administratora dostępu do danych osobowych oraz  prawo do ich sprostowania, ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie

7) ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego,

8) podanie danych osobowych w zakresie wymaganym prawem (ustawa z dnia 25 czerwca 2010r. o sporcie - Dz.U. 2017.1463, ze zm. ), jest obligatoryjne.

Miejsce składania wniosku
Biuro Obsługi Interesanta Urzędu Miejskiego w Koninie, 62-500 Konin, plac Wolności 1
Wydział Spraw Obywatelskich Urzędu Miejskiego w Koninie, 62-500 Konin, plac Wolności 6
SO-24Podmiot udostępniający: UM
Informacja wytworzona przez: SO
Informacja wprowadzona przez: Alina Tomczak
Data udostępnienia: 2020-06-30 12:54:37

Urząd Miejski w Koninie
Plac Wolności 1, 62-500 Konin
tel. +48 (63) 2401 111
fax: +48 (63) 2429 920

e-mail: sekretariat@konin.um.gov.pl
adres www: www.konin.pl
adres BIP www: bip.konin.eu
Liczba odwiedzin: 0000
© 2003-2022 Urząd Miejski w Koninie,