Herb Konina
Biuletyn Informacji Publicznej
Urzędu Miejskiego w Koninie
Wniosek o dokonanie zmian w ewidencji klubów sportowych
SO-27


Podstawa prawna

Rozporządzenie Ministra Sportu i Turystyki z dnia 18 października 2011r. w sprawie ewidencji klubów sportowych   ( Dz.U. 2011.243.1449).

Wymagane dokumenty

 

1.Protokół z walnego zebrania wraz z podjętymi uchwałami w sprawie wyboru zarządu,  komisji rewizyjnej lub zmiany statutu.

2. Lista obecności na zebraniu.

Dostępne dokumenty do pobrania
Opłaty

 

Opłata skarbowa, za wydanie decyzji, dla klubów sportowych wynosi 10zł.

Wydanie decyzji  dla Uczniowskich Klubów Sportowych nie podlega opłacie skarbowej.

Termin załatwienia sprawy
30 dni.
Tryb odwoławczy
Samorządowe Kolegium Odwoławcze w Koninie za pośrednictwem Prezydenta Miasta Konina.
Uwagi

 

INFORMACJA O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH

  Zgodnie z art. 13 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016) informuję, iż:

1) administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Prezydent Miasta Konina z siedzibą  w Koninie, plac Wolności 1,

2) kontakt z Inspektorem Ochrony Danych - iod@konin.um.gov.pl,

3) Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu realizacji  zadań w zakresie    dokonania zmian w ewidencji klubów sportowych - na podstawie rozporządzenia Ministra Sportu  i Turystyki z dnia 18 października 2011r. w sprawie ewidencji klubów sportowych   ( Dz.U. 2011.243.1449), art. 6 ust. 1 lit. c ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych   z dnia 27 kwietnia 2016 r.,  oraz  art. 9 ust.1 lit. g ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016r.

4) odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą wyłącznie podmioty uprawnione do uzyskania danych osobowych na podstawie przepisów prawa,

5) Pani/Pana dane osobowe przechowywane będą w czasie określonym przepisami prawa, zgodnie z instrukcją kancelaryjną,

6) posiada Pani/Pan prawo żądania od administratora dostępu do danych osobowych oraz  prawo do ich sprostowania, ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie

7) ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego,

8) podanie danych osobowych w zakresie wymaganym prawem - § 8 ust.1 rozporządzenia Ministra Sportu i Turystyki z dnia 18 października 2011r. w sprawie ewidencji klubów sportowych   ( Dz.U. 2011.243.1449),  jest obligatoryjne.

Miejsce składania wniosku
Biuro Obsługi Interesanta Urzędu Miejskiego w Koninie, 62-500 Konin, plac Wolności 1
Wydział Spraw Obywatelskich Urzędu Miejskiego w Koninie, 62-500 Konin, plac Wolności 6
SO-27Podmiot udostępniający: UM
Informacja wytworzona przez: SO
Informacja wprowadzona przez: Alina Tomczak
Data udostępnienia: 2020-10-20 14:18:47

Urząd Miejski w Koninie
Plac Wolności 1, 62-500 Konin
tel. +48 (63) 2401 111
fax: +48 (63) 2429 920

e-mail: sekretariat@konin.um.gov.pl
adres www: www.konin.pl
adres BIP www: bip.konin.eu
Liczba odwiedzin: 0000
© 2003-2022 Urząd Miejski w Koninie,