skip to content
Nowe regulacje prawne dotyczące zbiórek publicznych
SO-7


Podstawa prawna
  1. Ustawa z dnia 14 marca 2014 r. o zasadach prowadzenia zbiórek publicznych (Dz. U. poz. 498)
  2. Rozporządzenie Ministra Administracji i Cyfryzacji z dnia 9 czerwca 2014 r. w sprawie wzorów dokumentów dotyczących zbiórek publicznych (Dz. U. poz. 833)
Wymagane dokumenty

Z dniem 18 lipca 2014r. obowiązuje ustawa z dnia 14 marca 2014 r. o zasadach prowadzenia zbiórek publicznych (Dz. U. z 2014 r. poz. 498). Ustawa wprowadza elektroniczną formę zgłaszania zbiórek, których obsługa prowadzona będzie wyłącznie w Ministerstwie Administracji i Cyfryzacji, a publikacja zgłoszeń następować będzie na specjalnie utworzonym w tym celu portalu internetowym (więcej na https://mac.gov.pl/zbiorki).

Zgodnie z nowymi przepisami, aby zorganizować zbiórkę publiczną należy dokonać zgłoszenia na portalu internetowym przygotowanym przez Ministerstwo Administracji i Cyfryzacji dostępnym na stronie internetowej: http://zbiórki.gov.pl/zbiorki/index 
       Na portalu tym również należy zamieścić sprawozdanie ze zbiórki publicznej, tak aby każdy mógł się zapoznać z wynikami przeprowadzonej zbiórki.

Nowe zasady prowadzenia zbiórek publicznych określają ustawa z dnia 14 marca 2014 r. o zasadach prowadzenia zbiórek publicznych (Dz. U. poz. 498) oraz rozporządzenie Ministra Administracji i Cyfryzacji z dnia 9 czerwca 2014 r. w sprawie wzorów dokumentów dotyczących zbiórek publicznych (Dz. U. poz. 833).

            Zgodnie z art. 40 ust. 1 oraz ust. 2 ustawy z dnia 14 marca 2014 r. o zasadach prowadzenia zbiórek publicznych do postępowań w sprawie wydania pozwolenia na przeprowadzenie zbiórki publicznej wszczętych przed dniem wejścia w życie niniejszej ustawy stosuje się przepisy dotychczasowe. Pozwolenia na przeprowadzenie zbiórki publicznej wydane przed dniem wejścia w życie niniejszej ustawy zachowują ważność przez okres, na jaki zostały udzielone, niezbędny do realizacji celu zbiórki i przedstawienia jej wyników. Zachowują również ważność warunki przeprowadzenia zbiórki określone w pouczeniu włącznie z koniecznością złożenia Prezydentowi Miasta Konina sprawozdania ze zbiórki.

Dostępne dokumenty do pobrania
Opłaty
BRAK
Tryb odwoławczy
BRAK
Uwagi
BRAK
SO-7Podmiot udostępniający: UM
Informacja wytworzona przez: SO
Informacja wprowadzona przez: Adam Krysiak
Data udostępnienia: 2014-11-06 12:34:23

Urząd Miejski w Koninie
Plac Wolności 1, 62-500 Konin
tel. +48 (63) 2401 111
fax: +48 (63) 2429 920

e-mail: sekretariat@konin.um.gov.pl
adres www: www.konin.pl
adres BIP www: bip.konin.eu
Liczba odwiedzin: 4069603
© 2003-2019 Urząd Miejski w Koninie,