Treść
Herb Konina
Biuletyn Informacji Publicznej
Urzędu Miejskiego w Koninie
Zmiana imienia i nazwiska w trybie decyzji administracyjnej dla małoletniego dziecka
USC-10


Podstawa prawna

Ustawa z dnia 17 października 2008 r. o Zmianie imienia i nazwiska (Dz. U. 2020, poz. 707 t.j. )

Ustawa z dnia 16 listopada 2006 o opłacie skarbowej (Dz. U. 2020, poz. 1546  t.j.)

 

Ustawa z dnia 14 czerwca 1960r Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. 2020, poz. 256 t.j.)

Wymagane dokumenty
  • wniosek USC-10
  • dowód osobisty do wglądu,
  • oświadczenie drugiego z rodziców o zgodzie na zamianę imienia lub nazwiska dziecka złożone w obecności urzędnika, jeżeli wniosek składa jeden z rodziców lub w formie pisemnej z podpisem notarialnie poświadczonym lub za pośrednictwem konsula Rzeczypospolitej Polskiej
  • oświadczenie dziecka, które ukończyło 13 lat, o zgodzie na zmianę imienia lub nazwiska, złożone w obecności urzędnika lub w formie pisemnej z podpisem notarialnie poświadczonej lub za pośrednictwem konsula Rzeczypospolitej Polskiej
Dostępne dokumenty do pobrania
Opłaty

za decyzję o zmianie imienia i nazwiska – 37 zł.

Opłatę skarbową bezgotówkowo uiszcza się na miejscu w Urzędzie Stanu Cywilnego ul. Obrońców Westerplatte 2 , w kasie Urzędu Miejskiego w Koninie plac Wolności 1, lub przelewem na konto nr 67 1560 0013 2015 2804 6127 0034
Tryb odwoławczy
Wojewoda Wielkopolski w Poznaniu za pośrednictwem Kierownika Urzędu Stanu Cywilnego
Uwagi
BRAK
Miejsce składania wniosku
Urząd Stanu Cywilnego w Koninie, 62-500 Konin, ul. Obrońców Westerplatte 2
USC-10Podmiot udostępniający: UM
Informacja wytworzona przez: USC
Informacja wprowadzona przez: Danuta Szabelska
Data udostępnienia: 2021-02-22 12:42:14

Urząd Miejski w Koninie
Plac Wolności 1, 62-500 Konin
tel. +48 (63) 2401 111
fax: +48 (63) 2429 920

e-mail: sekretariat@konin.um.gov.pl
adres www: www.konin.pl
adres BIP www: bip.konin.eu
Liczba odwiedzin: 9545792
© 2003-2021 Urząd Miejski w Koninie,