Herb Konina
Archiwalny Biuletyn Informacji Publicznej
Urzędu Miejskiego w Koninie
Dane aktualne na dzień 31.12.2023
Nowa strona: bipum.konin.eu
Wniosek o nadanie medali za długoletnie pożycie małżeńskie
USC-11


Podstawa prawna

Ustawa z dnia 16 października 1992 r. o orderach i odznaczeniach (Dz.U. z 2022 r. poz. 1031 ze zm.)
Rozporządzenie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 15 grudnia 2004r. w sprawie szczegółowego trybu postępowania w sprawach o nadanie orderów i odznaczeń oraz wzorów odpowiednich dokumentów (Dz. U. z 2004 Nr 277, poz. 2743 ze zm.)

Wymagane dokumenty
  •  dowody osobiste Jubilatów,
Dostępne dokumenty do pobrania
Opłaty

Brak

Termin załatwienia sprawy
Około siedmiu miesięcy.
Tryb odwoławczy
BRAK
Uwagi

Wnioski o nadanie medalu "Za długoletnie pożycie małżeńskie" przekazywane są do Wielkopolskiego Urzędu Wojewódzkiego, który zbiorczo z terenu całego województwa przedstawia je Prezydentowi Rzeczypospolitej Polskiej. Po rozpatrzeniu wniosków Jubilaci otrzymują list gratulacyjny od Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej. Ceremonie wręczenia medali odbywają się w dniu roboczym, w godzinach popołudniowych. Podczas uroczystości przewidziane jest wystąpienie Prezydenta Miasta Konina, akt dekoracji Jubilatów, wręczenie legitymacji pamiątkowych, życzeń od Prezydenta Miasta Konina oraz kwiatów od Kierownika Urzędu Stanu Cywilnego w Koninie. W trakcie uroczystości przewidziany jest poczęstunek w postaci lampki szampana.

Miejsce składania wniosku
Urząd Stanu Cywilnego w Koninie, 62-500 Konin, ul. Obrońców Westerplatte 2
USC-11Podmiot udostępniający: UM
Informacja wytworzona przez: USC
Informacja wprowadzona przez: Beata Jąkalska
Data udostępnienia: 2022-10-24 15:21:07

Urząd Miejski w Koninie
Plac Wolności 1, 62-500 Konin
tel. +48 (63) 2401 111
fax: +48 (63) 2429 920

e-mail: sekretariat@konin.um.gov.pl
adres www: www.konin.pl
adres BIP www: bip.konin.eu
Liczba odwiedzin: 4428996
© 2003-2024 Urząd Miejski w Koninie,