Herb Konina
Biuletyn Informacji Publicznej
Urzędu Miejskiego w Koninie
Wniosek o nadanie medali z długoletnie pożycie małżeńskie
USC-11


Podstawa prawna

Ustawa z dnia 16 października 1992r. o orderach i odznaczeniach /Dz. U. Nr 90, poz. 450 z późn.zm./ Rozporządzenie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 15 grudnia 2004r. w sprawie szczegółowego trybu postępowania w sprawach o nadanie orderów i odznaczeń oraz wzorów odpowiednich dokumentów /Dz.U.z 2004r Nr 277, poz.2743/

Wymagane dokumenty
  •  dowody osobiste Jubilatów,
Dostępne dokumenty do pobrania
Opłaty

Brak

Termin załatwienia sprawy
Około siedmiu miesięcy.
Tryb odwoławczy
BRAK
Uwagi

Wnioski o nadanie medalu "Za długoletnie pożycie małżeńskie" przekazywane są do Wielkopolskiego Urzędu Wojewódzkiego, który zbiorczo z terenu całego województwa przedstawia je Prezydentowi Rzeczypospolitej Polskiej. Po rozpatrzeniu wniosków Jubilaci otrzymują list gratulacyjny od Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej. Ceremonie wręczenia medali odbywają się w dniu roboczym o godzinie 16:00. Podczas uroczystości przewidziane jest wystąpienie Prezydenta Miasta Konina, akt dekoracji Jubilatów, wręczenie legitymacji pamiątkowych, życzeń od Prezydenta Miasta Konina oraz kwiatów od Kierownika Urzędu Stanu Cywilnego w Koninie. W trakcie uroczystości przewidziany jest poczęstunek w postaci lampki szampana. 

Miejsce składania wniosku
Urząd Stanu Cywilnego w Koninie, 62-500 Konin, ul. Obrońców Westerplatte 2
USC-11Podmiot udostępniający: UM
Informacja wytworzona przez: USC
Informacja wprowadzona przez: Danuta Szabelska
Data udostępnienia: 2020-07-17 10:37:03

Urząd Miejski w Koninie
Plac Wolności 1, 62-500 Konin
tel. +48 (63) 2401 111
fax: +48 (63) 2429 920

e-mail: sekretariat@konin.um.gov.pl
adres www: www.konin.pl
adres BIP www: bip.konin.eu
Liczba odwiedzin: 1793164
© 2003-2022 Urząd Miejski w Koninie,