Herb Konina
Archiwalny Biuletyn Informacji Publicznej
Urzędu Miejskiego w Koninie
Dane aktualne na dzień 31.12.2023
Nowa strona: bipum.konin.eu
Zaświadczenie o zdolności prawnej
USC-15


Podstawa prawna

Ustawa z dnia 28 listopada 2014 r. Prawo o aktach stanu cywilnego (Dz. U. z 2023 r. poz. 1378 ze zm.)

Ustawa z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej (Dz. U. z 2022 r. poz. 2142 ze zm.)

Wymagane dokumenty
  • wniosek USC-15
  • dowód osobisty lub paszport do wglądu
  • dokument potwierdzający stan cywilny przyszłego małżonka
Dostępne dokumenty do pobrania
Opłaty

38 zł – za wydanie zaświadczenia stwierdzającego, że obywatel Polski zgodnie z prawem polskim może zawrzeć związek małżeński za granicą. Opłatę skarbową bezgotówkowo uiszcza się na miejscu w Urzędzie Stanu Cywilnego ul. Obrońców Westerplatte 2, w kasie Urzędu Miejskiego w Koninie lub przelewem na konto. Numer konta: 67 1560 0013 2015 2804 6127 0034

Tryb odwoławczy
Od decyzji o odmowie wydania zaświadczenia stwierdzającego, że obywatel Polski zgodnie z prawem polskim może zawrzeć związek małżeński za granicą przysługuje stronie prawo wniesienia odwołania do Wojewody Wielkopolskiego w terminie 14 dni od daty jej doręczenia. Odwołanie wnosi się za pośrednictwem Kierownika Urzędu Stanu Cywilnego.
Uwagi

Wniosek składa osoba, której zaświadczenie dotyczy. Zaświadczenie niniejsze traci moc po upływie sześciu miesięcy od dnia jego wydania.

Miejsce składania wniosku
Urząd Stanu Cywilnego w Koninie, 62-500 Konin, ul. Obrońców Westerplatte 2
USC-15Podmiot udostępniający: UM
Informacja wytworzona przez: USC
Informacja wprowadzona przez: Beata Jąkalska
Data udostępnienia: 2023-08-25 10:05:22

Urząd Miejski w Koninie
Plac Wolności 1, 62-500 Konin
tel. +48 (63) 2401 111
fax: +48 (63) 2429 920

e-mail: sekretariat@konin.um.gov.pl
adres www: www.konin.pl
adres BIP www: bip.konin.eu
Liczba odwiedzin: 4429759
© 2003-2024 Urząd Miejski w Koninie,