Treść
Herb Konina
Biuletyn Informacji Publicznej
Urzędu Miejskiego w Koninie
Transkrypcja aktu stanu cywilnego sporządzonego za granicą
USC-3


Podstawa prawna
Ustawa z dnia 28 listopada 2014 r. Prawo o aktach stanu cywilnego (Dz. U. 2020, poz. 463 t.j.).
Ustawa z dnia 16 listopada 2006 o opłacie skarbowej (Dz. U. 2020, poz. 1546  t.j.)
Wymagane dokumenty
  • wniosek USC-3
  • dowód osobisty lub paszport do wglądu
  • odpis zupełny lub skrócony, wielojęzyczny  aktu stanu cywilnego sporządzonego za granicą
  • tłumaczenie dokumentu z oryginału wykonane przez tłumacza przysięgłego lub dokument wielojęzyczny
Dostępne dokumenty do pobrania
Opłaty

50 zł – za odpis zupełny aktu stanu cywilnego po dokonaniu transkrypcji.

Opłatę skarbową bezgotówkowo uiszcza się na miejscu w Urzędzie Stanu Cywilnego ul. Obrońców Westerplatte 2 , w kasie Urzędu Miejskiego w Koninie plac Wolności 1, lub przelewem na konto nr 67 1560 0013 2015 2804 6127 0034
Tryb odwoławczy
O odmowie transkrypcji aktu stanu cywilnego przysługuje stronie prawo wniesienia odwołania do Wojewody Wielkopolskiego w terminie 14 dni od daty jej doręczenia. Odwołanie wnosi się za pośrednictwem Kierownika Urzędu Stanu Cywilnego.
Uwagi

W przypadku dostarczenia odpisu skróconego aktu stanu cywilnego należy dokument uzupełnić.

Miejsce składania wniosku
Urząd Stanu Cywilnego w Koninie, 62-500 Konin, ul. Obrońców Westerplatte 2
USC-3Podmiot udostępniający: UM
Informacja wytworzona przez: USC
Informacja wprowadzona przez: Danuta Szabelska
Data udostępnienia: 2021-02-22 12:34:02

Urząd Miejski w Koninie
Plac Wolności 1, 62-500 Konin
tel. +48 (63) 2401 111
fax: +48 (63) 2429 920

e-mail: sekretariat@konin.um.gov.pl
adres www: www.konin.pl
adres BIP www: bip.konin.eu
Liczba odwiedzin: 9546205
© 2003-2021 Urząd Miejski w Koninie,