skip to content
Uzupełnienie aktu stanu cywilnego
USC-4


Podstawa prawna
Ustawa z dnia 28 listopada 2014 r. Prawo o aktach stanu cywilnego (tekst jednolity: Dz.U. z 2018r. poz.2224, z późn. zm.).
Ustawa z dnia 16 listopada 2006 o opłacie skarbowej ( Dz. U. z 2019. poz. 1000)
Wymagane dokumenty
  • wniosek USC-4
  • dowód osobisty lub paszport do wglądu
Dostępne dokumenty do pobrania
Opłaty

39 zł – za odpis zupełny aktu stanu cywilnego wydany w wyniku uzupełnienia dokonanego na wniosek. Opłatę skarbową bezgotówkowo uiszcza się w Urzędzie Stanu Cywilnego ul.Obrońców Westerplatte 2, w kasie Urzędu Miejskiego w Koninie pl. Wolności 1, lub przelewem na konto. Numer konta: 67 1560 0013 2015 2804 6127 0034

Tryb odwoławczy
O odmowie uzupełnienia aktu stanu cywilnego przysługuje stronie prawo wniesienia odwołania do Wojewody Wielkopolskiego w terminie 14 dni od daty jej doręczenia. Odwołanie wnosi się za pośrednictwem Kierownika Urzędu Stanu Cywilnego.
Uwagi

W przypadku dostarczenia dokumentu wydanego za granicą, należy dostarczyć tłumaczenie dokonane przez tłumacza przysięgłego.

Miejsce składania wniosku
Urząd Stanu Cywilnego w Koninie, 62-500 Konin, ul. Obrońców Westerplatte 2
USC-4Podmiot udostępniający: UM
Informacja wytworzona przez: USC
Informacja wprowadzona przez: Danuta Szabelska
Data udostępnienia: 2020-07-23 11:35:09

Urząd Miejski w Koninie
Plac Wolności 1, 62-500 Konin
tel. +48 (63) 2401 111
fax: +48 (63) 2429 920

e-mail: sekretariat@konin.um.gov.pl
adres www: www.konin.pl
adres BIP www: bip.konin.eu
Liczba odwiedzin: 6899113
© 2003-2020 Urząd Miejski w Koninie,