skip to content
Odtworzenie aktu stanu cywilnego
USC-5


Podstawa prawna
Ustawa z dnia 28 listopada 2014 r. Prawo o aktach stanu cywilnego (tekst jednolity: Dz.U. z 2018 r. poz. 2224, z późn. zm.).
Ustawa z dnia 16 listopada 2006 o opłacie skarbowej ( Dz. U. z 2019. poz. 1000)
Wymagane dokumenty
  • wniosek USC-5
  • dowód osobisty lub paszport do wglądu
  • dokumenty potwierdzające istnienie aktu (zaświadczenia, wypisy z akt stanu cywilnego, protokoły zeznań świadków)
Dostępne dokumenty do pobrania
Opłaty

39 zł – za odpis zupełny aktu stanu cywilnego wydany podokonaniu odtworzenia.

Opłatę skarbową bezgotówkowo uiszcza się na miejscu w Urzędzie Stanu Cywilnego ul. Obrońców Westerplatte 2 , w kasie Urzędu Miejskiego w Koninie plac Wolności 1, lub przelewem na konto nr 67 1560 0013 2015 2804 6127 0034
Tryb odwoławczy
O odmowie odtworzenia aktu stanu cywilnego przysługuje stronie prawo wniesienia odwołania do Wojewody Wielkopolskiego w terminie 14 dni od daty jej doręczenia. Odwołanie wnosi się za pośrednictwem Kierownika Urzędu Stanu Cywilnego.
Uwagi
BRAK
Miejsce składania wniosku
Urząd Stanu Cywilnego w Koninie, 62-500 Konin, ul. Obrońców Westerplatte 2
USC-5Podmiot udostępniający: UM
Informacja wytworzona przez: USC
Informacja wprowadzona przez: Danuta Szabelska
Data udostępnienia: 2020-07-23 11:35:30

Urząd Miejski w Koninie
Plac Wolności 1, 62-500 Konin
tel. +48 (63) 2401 111
fax: +48 (63) 2429 920

e-mail: sekretariat@konin.um.gov.pl
adres www: www.konin.pl
adres BIP www: bip.konin.eu
Liczba odwiedzin: 6943394
© 2003-2020 Urząd Miejski w Koninie,