Herb Konina
Archiwalny Biuletyn Informacji Publicznej
Urzędu Miejskiego w Koninie
Dane aktualne na dzień 31.12.2023
Nowa strona: bipum.konin.eu
Skrócenie okresu oczekiwania na zawarcie małżeństwa
USC-6


Podstawa prawna
Ustawa z dnia 25 lutego 1964 r. - Kodeks rodzinny i opiekuńczy (Dz. U. z 2020 r. poz. 1359 ze zm.)
Ustawa z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej (Dz. U. z 2022 r. poz. 2142 ze zm.)
Wymagane dokumenty
  • wniosek USC-6
  • dowód osobisty lub paszport do wglądu
  • zaświadczenia potwierdzające okoliczności złożenia wniosku
Dostępne dokumenty do pobrania
Opłaty

39 zł – za zezwolenie na zawarcie małżeństwa na podstawie art.4 kro.

Opłatę skarbową bezgotówkowo uiszcza się na miejscu w Urzędzie Stanu Cywilnego ul. Obrońców Westerplatte 2 , w kasie Urzędu Miejskiego w Koninie plac Wolności 1, lub przelewem na konto nr 67 1560 0013 2015 2804 6127 0034
Tryb odwoławczy
O odmowie wydania zezwolenia na skrócenie okresu oczekiwania na zawarcie małżeństwa przysługuje stronie prawo wniesienia odwołania do Wojewody Wielkopolskiego w terminie 14 dni od daty jej doręczenia. Odwołanie wnosi się za pośrednictwem Kierownika Urzędu Stanu Cywilnego.
Uwagi

Wniosek składa jedna z osób zamierzająca zawrzeć związek małżeński. W przypadku kobiety w ciąży należy dostarczyć zaświadczenie lekarskie stwierdzające ciążę.

Miejsce składania wniosku
Urząd Stanu Cywilnego w Koninie, 62-500 Konin, ul. Obrońców Westerplatte 2
USC-6Podmiot udostępniający: UM
Informacja wytworzona przez: USC
Informacja wprowadzona przez: Beata Jąkalska
Data udostępnienia: 2022-10-24 15:20:19

Urząd Miejski w Koninie
Plac Wolności 1, 62-500 Konin
tel. +48 (63) 2401 111
fax: +48 (63) 2429 920

e-mail: sekretariat@konin.um.gov.pl
adres www: www.konin.pl
adres BIP www: bip.konin.eu
Liczba odwiedzin: 4832241
© 2003-2024 Urząd Miejski w Koninie,