Herb Konina
Biuletyn Informacji Publicznej
Urzędu Miejskiego w Koninie
Skrócenie okresu oczekiwania na zawarcie małżeństwa
USC-6


Podstawa prawna
Ustawa z dnia 25 lutego 1964 r. - Kodeks rodzinny i opiekuńczy (Dz. U. 2020, poz. 1359 t.j.).
Ustawa z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej (Dz. U. 2021, poz. 1923 t.j. )
Wymagane dokumenty
  • wniosek USC-6
  • dowód osobisty lub paszport do wglądu
  • zaświadczenia potwierdzające okoliczności złożenia wniosku
Dostępne dokumenty do pobrania
Opłaty

39 zł – za zezwolenie na zawarcie małżeństwa na podstawie art.4 kro.

Opłatę skarbową bezgotówkowo uiszcza się na miejscu w Urzędzie Stanu Cywilnego ul. Obrońców Westerplatte 2 , w kasie Urzędu Miejskiego w Koninie plac Wolności 1, lub przelewem na konto nr 67 1560 0013 2015 2804 6127 0034
Tryb odwoławczy
O odmowie wydania zezwolenia na skrócenie okresu oczekiwania na zawarcie małżeństwa przysługuje stronie prawo wniesienia odwołania do Wojewody Wielkopolskiego w terminie 14 dni od daty jej doręczenia. Odwołanie wnosi się za pośrednictwem Kierownika Urzędu Stanu Cywilnego.
Uwagi

Wniosek składa jedna z osób zamierzająca zawrzeć związek małżeński. W przypadku kobiety w ciąży należy dostarczyć zaświadczenie lekarskie stwierdzające ciążę.

Miejsce składania wniosku
Urząd Stanu Cywilnego w Koninie, 62-500 Konin, ul. Obrońców Westerplatte 2
USC-6Podmiot udostępniający: UM
Informacja wytworzona przez: USC
Informacja wprowadzona przez: Beata Jąkalska
Data udostępnienia: 2022-03-02 12:00:13

Urząd Miejski w Koninie
Plac Wolności 1, 62-500 Konin
tel. +48 (63) 2401 111
fax: +48 (63) 2429 920

e-mail: sekretariat@konin.um.gov.pl
adres www: www.konin.pl
adres BIP www: bip.konin.eu
Liczba odwiedzin: 0000
© 2003-2022 Urząd Miejski w Koninie,