skip to content
Zawarcie małżeństwa przez rodziców dziecka
USC-8


Podstawa prawna

Ustawa z dnia 25 lutego 1964r. Kodeks rodzinny i opiekuńczy (tekst jednolity: Dz. U. z 2017 poz.682, z późn. zm.)

Ustawa z dnia 28 listopada 2014 r. Prawo o aktach stanu cywilnego (tekst jednolity: Dz.U. z 2018 r. poz. 2224, z późn. zm.).
Ustawa z dnia 16 listopada 2006 o opłacie skarbowej ( Dz. U. z 2019. poz. 1000)
Wymagane dokumenty
  • wniosek USC-8
  • dowód osobisty lub paszport do wglądu
Dostępne dokumenty do pobrania
Opłaty

11 zł – za dokonanie zmian w akcie.

Opłatę skarbową bezgotówkowo uiszcza się na miejscu w Urzędzie Stanu Cywilnego ul. Obrońców Westerplatte 2 , w kasie Urzędu Miejskiego w Koninie plac Wolności 1, lub przelewem na konto nr 67 1560 0013 2015 2804 6127 0034
Tryb odwoławczy
Brak
Uwagi
BRAK
Miejsce składania wniosku
Urząd Stanu Cywilnego w Koninie, 62-500 Konin, ul. Obrońców Westerplatte 2
USC-8Podmiot udostępniający: UM
Informacja wytworzona przez: USC
Informacja wprowadzona przez: Danuta Szabelska
Data udostępnienia: 2020-07-23 11:37:45

Urząd Miejski w Koninie
Plac Wolności 1, 62-500 Konin
tel. +48 (63) 2401 111
fax: +48 (63) 2429 920

e-mail: sekretariat@konin.um.gov.pl
adres www: www.konin.pl
adres BIP www: bip.konin.eu
Liczba odwiedzin: 8237424
© 2003-2021 Urząd Miejski w Koninie,