Herb Konina
Biuletyn Informacji Publicznej
Urzędu Miejskiego w Koninie
Zmiana imiemia i nazwiska w trybie decyzji administracyjnej dla osoby dorosłej
USC-9


Podstawa prawna

Ustawa z dnia 17 października 2008r. o Zmianie imienia i nazwiska (Dz. U. 2021, poz. 1988 t.j.).
Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. 2021, poz. 735 t.j.)
Ustawa z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej (Dz. U. 2021, poz. 1923 t.j.)

Wymagane dokumenty
  • wniosek USC-9
  • dowód osobisty do wglądu
Dostępne dokumenty do pobrania
Opłaty

 za decyzję o zmianie imienia i nazwiska – 37 zł

Opłatę skarbową bezgotówkowo uiszcza się na miejscu w Urzędzie Stanu Cywilnego ul. Obrońców Westerplatte 2 , w kasie Urzędu Miejskiego w Koninie plac Wolności 1, lub przelewem na konto nr 67 1560 0013 2015 2804 6127 0034
Tryb odwoławczy
Wojewoda Wielkopolski w Poznaniu za pośrednictwem Kierownika Urzędu Stanu Cywilnego
Uwagi
BRAK
Miejsce składania wniosku
Urząd Stanu Cywilnego w Koninie, 62-500 Konin, ul. Obrońców Westerplatte 2
USC-9Podmiot udostępniający: UM
Informacja wytworzona przez: USC
Informacja wprowadzona przez: Beata Jąkalska
Data udostępnienia: 2022-03-02 12:07:08

Urząd Miejski w Koninie
Plac Wolności 1, 62-500 Konin
tel. +48 (63) 2401 111
fax: +48 (63) 2429 920

e-mail: sekretariat@konin.um.gov.pl
adres www: www.konin.pl
adres BIP www: bip.konin.eu
Liczba odwiedzin: 0000
© 2003-2022 Urząd Miejski w Koninie,