Herb Konina
Archiwalny Biuletyn Informacji Publicznej
Urzędu Miejskiego w Koninie
Dane aktualne na dzień 31.12.2023
Nowa strona: bipum.konin.eu
Wydanie decyzji o nadaniu nr VIN i zastępczej tabliczki znamionowej
WK-10


Podstawa prawna
 •  
 • Ustawa z dnia 20 czerwca 1997 r. - Prawo o ruchu drogowym  (Dz.U. z 2022.988 t.j. z 11.05.2022),
 • Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 31 sierpnia 2022 r. w sprawie rejestracji i oznaczania pojazdów, wymagań dla tablic rejestracyjnych oraz wzorów innych dokumentów związanych z rejestracją pojazdów (Dz.U.2022.1847 z dnia 2022.09.02)
 • Rozporządzenie Ministra Infrastruktury 1 z dnia 31 sierpnia 2022 r. w sprawie szczegółowych czynności organów w sprawach związanych z dopuszczeniem pojazdu do ruchu oraz wzorów dokumentów w tych sprawach (Dz.U.2022.1849 z dnia 2022.09.02)
Wymagane dokumenty

Wypełniony wniosek:

w przypadku nadania nr VIN:

 • opinię rzeczoznawcy samochodowego, jeżeli numer VIN uległ skorodowaniu lub zniszczeniu
 • dowód rejestracyjny,

w przypadku tabliczki znamionowej:

 • zaświadczenie o przeprowadzonym badaniu techniczny pojazdu (negatywny wynik),
 • dowód rejestracyjny,

Do wglądu:

 • dowód osobisty lub paszport (w przypadku cudzoziemców spoza UE paszport z aktualną wizą lub kartę pobytu);
 • pisemne pełnomocnictwo oraz odpowiedni dokumet pełnomocnika w przypadku działania przez pełnomocnika,  
 • polisa OC.

Szczegółowe informacje należy uzyskać w Wydziale Komunikacji – pokój 206, II piętro

Dostępne dokumenty do pobrania
Opłaty

Wysokość opłat:

nadanie numeru VIN wraz z wydaniem tabliczki zastępczej - 20zł;

 

wydanie zastępczej tabliczki - 10zł;

Opłatę rejestracyjną należy wpłacić na następujący nr konta: 67 1560 0013 2015 2804 6127 0034

W tytule opłaty należy podać nr identyfikacyjny VIN pojazdu.

Termin załatwienia sprawy
Od ręki, a w sprawach wymagających wyjaśnienia do 30 dni.
Tryb odwoławczy
Odwołanie wnosi się do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Koninie za pośrednictwem organu, który wydał decyzję (odwołanie składa się w sekretariacie Prezydenta Miasta lub w Wydziale prowadzącym sprawę). Odwołanie wnosi się w terminie 14 dni od dnia doręczenia decyzji stronie.
Uwagi

Po nabiciu nr VIN właściciel zobowiązany jest zgłosić zmianę w ciągu 30 dni po przedłożeniu zaświadczenia ze stacji kontroli pojazdów. Zmiana numeru podwozia/ nadwozia /ramy wymaga wymiany dowodu rejestracyjnego, a także przedłożenia tablic rejestracyjnych w celi ich legalizacji. 

Decyzję o nadaniu cech identyfikacyjnych wydaje się w przypadku pojazdu:
 • zbudowanego przy wykorzystaniu nadwozia, podwozia lub ramy konstrukcji własnej, którego markę określa się jako "SAM";
 • w którym dokonano wymiany ramy lub podwozia na odpowiednio ramę lub podwozie bez numeru fabrycznego;
 • odzyskanego po kradzieży, w którym cecha identyfikacyjna uległa zatarciu lub sfałszowaniu;
 • nabytego na licytacji publicznej lub od podmiotu wykonującego orzeczenie o przepadku pojazdu na rzecz Skarbu Państwa, w którym cecha identyfikacyjna uległa zatarciu lub sfałszowaniu;
 • w którym cecha identyfikacyjna uległa zatarciu lub sfałszowaniu, a prawomocnym orzeczeniem sądu zostało ustalone prawo własności pojazdu.
W przypadku pojazdu, w którym cecha identyfikacyjna uległa skorodowaniu lub została zniszczona podczas wypadku drogowego albo podczas naprawy oraz w przypadku pojazdu zabytkowego, w którym cecha identyfikacyjna nie została umieszczona, okoliczności te powinny być potwierdzone pisemną opinią rzeczoznawcy samochodowego. Opinia powinna wskazywać pierwotną cechę identyfikacyjną lub jednoznacznie wykluczać ingerencję w pole numerowe w celu umyślnego jej zniszczenia lub zafałszowania albo wskazywać na brak oryginalnie umieszczonej cechy identyfikacyjnej.
Miejsce składania wniosku
Wydział Komunikacji Urzędu Miejskiego w Koninie, 62-510 Konin ul. Przemysłowa 2
WK-10Podmiot udostępniający: UM
Informacja wytworzona przez: WK
Informacja wprowadzona przez: Andrzej Bartosik
Data udostępnienia: 2023-03-29 13:31:59

Urząd Miejski w Koninie
Plac Wolności 1, 62-500 Konin
tel. +48 (63) 2401 111
fax: +48 (63) 2429 920

e-mail: sekretariat@konin.um.gov.pl
adres www: www.konin.pl
adres BIP www: bip.konin.eu
Liczba odwiedzin: 4832982
© 2003-2024 Urząd Miejski w Koninie,