Herb Konina
Biuletyn Informacji Publicznej
Urzędu Miejskiego w Koninie
Wydanie decyzji o nadaniu i umieszczeniu cech identyfikacyjnych (numerów podwozia/nadwozia/ramy )
WK-10/1


Podstawa prawna
  • art. 66a ust. 2 ustawy z dnia 20 czerwca 1997r. - Prawo o ruchu drogowym  (Dz.U. z 2022.988 t.j. z 11.05.2022).
Wymagane dokumenty

1. Wniosek WK-10

  • właściwe dokumenty niezbędne do pełnej identyfikacji pojazdu przed nabiciem numerów (np.: stwierdzenie stacji diagnostycznej, pisemna opinia rzeczoznawcy samochodowego, zaświadczenie z zakładów naprawczych, ocena z badania mechanoskopijnego Laboratorium Kryminalistyki Komendy Miejskiej Policji, itp.)

Do wglądu:

  • dowód rejestracyjny,
  • karta pojazdu, jeżeli była wydana,
  • dokumet tożsamości właściciela,
  • pisemne pełnomocnictwo oraz odpowiedni dokumet pełnomocnika w przypadku działania przez pełnomocnika,  
  • polisa OC.

Szczegółowe informacje należy uzyskać w Wydziale Komunikacji – pokój 206, II piętro

Dostępne dokumenty do pobrania
Opłaty

OPŁATA SKARBOWA

  • za ewentualne upoważnienie  -   17,00 zł
  • za wydanie decyzji                    -   10,00 zł

Opłatę rejestracyjną należy wpłacić na następujący nr konta: 67 1560 0013 2015 2804 6127 0034

Termin załatwienia sprawy
Od ręki, a w sprawach wymagających wyjaśnienia do 30 dni.
Tryb odwoławczy
Odwołanie wnosi się do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Koninie za pośrednictwem organu, który wydał decyzję (odwołanie składa się w sekretariacie Prezydenta Miasta lub w Wydziale prowadzącym sprawę). Odwołanie wnosi się w terminie 14 dni od dnia doręczenia decyzji stronie.
Uwagi

Po nabiciu właściciel zobowiązany jest zgłosić zmianę w ciągu 30 dni po przedłożeniu zaświadczenia ze stacji kontroli pojazdów. Zmiana numeru podwozia/ nadwozia /ramy wymaga wymiany dowodu rejestracyjnego, a także przedłożenia tablic rejestracyjnych "białych" i karty pojazdu (jeżeli była wydana).

Miejsce składania wniosku
Wydział Komunikacji Urzędu Miejskiego w Koninie, 62-510 Konin ul. Przemysłowa 2
WK-10/1Podmiot udostępniający: UM
Informacja wytworzona przez: WK
Informacja wprowadzona przez: Andrzej Bartosik
Data udostępnienia: 2022-05-12 10:20:09

Urząd Miejski w Koninie
Plac Wolności 1, 62-500 Konin
tel. +48 (63) 2401 111
fax: +48 (63) 2429 920

e-mail: sekretariat@konin.um.gov.pl
adres www: www.konin.pl
adres BIP www: bip.konin.eu
Liczba odwiedzin: 0000
© 2003-2022 Urząd Miejski w Koninie,