Herb Konina
Biuletyn Informacji Publicznej
Urzędu Miejskiego w Koninie
Przedłużenie pozwolenia czasowego
WK-2


Podstawa prawna

art. 74 ust. 3 i ust. 5 ustawy z dnia 20 czerwca 1997r. - Prawo o ruchu drogowym  (Dz.U. z 2022.988 t.j. z 11.05.2022).

Wymagane dokumenty

1. Wniosek WK-2

  • dotychczasowe pozwolenie czasowe,
  • tablice tymczasowe (na wniosek) jeżeli były wydane, a upłynał termin ważności  znaku legalizujacego.

Do wglądu:

  • dokument tożsamości właściciela 
  1. dowód osobisty w przypadku obywatela polskiego będącego osobą fizyczną,
  2. dokument poświadczający zameldowanie na terytorium RP w przypadku cudzoziemca będącego osobą fizyczną,
  3. wypis z rejestru sądowego w przypadku przedsiębiorcy posiadającego osobowość prawną,
  4. zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej, umowa spółki oraz odpowiednio dokumenty wymienione w pkt. a) lub b) w przypadku przedsiębiorcy nie posiadającego osobowości prawnej,
  5. pisemne pełnomocnictwo oraz odpowiedni dokument tożsamości, pełnomocnika w przypadku działania przez pełnomocnika,
  6. polisa OC.
Dostępne dokumenty do pobrania
Opłaty

OPŁATA SKARBOWA

za ewentualne upoważnienie - 17,00zł

OPŁATA ADMINISTRACYJNA

  • nalepka legalizacyjna - 5,50 zł / sztuka  (dotyczy  tablic tymczasowych)
Tryb odwoławczy
Nie przysługuje
Uwagi
BRAK
Miejsce składania wniosku
Wydział Komunikacji Urzędu Miejskiego w Koninie, 62-510 Konin ul. Przemysłowa 2
WK-2Podmiot udostępniający: UM
Informacja wytworzona przez: WK
Informacja wprowadzona przez: Andrzej Bartosik
Data udostępnienia: 2022-05-12 09:55:49

Urząd Miejski w Koninie
Plac Wolności 1, 62-500 Konin
tel. +48 (63) 2401 111
fax: +48 (63) 2429 920

e-mail: sekretariat@konin.um.gov.pl
adres www: www.konin.pl
adres BIP www: bip.konin.eu
Liczba odwiedzin: 0000
© 2003-2022 Urząd Miejski w Koninie,