Herb Konina
Archiwalny Biuletyn Informacji Publicznej
Urzędu Miejskiego w Koninie
Dane aktualne na dzień 31.12.2023
Nowa strona: bipum.konin.eu
Wymiana dowodu rejestracyjnego (brak miejsca na pieczątki)
WK-3


Podstawa prawna
  • Ustawa z dnia 20 czerwca 1997 r. - Prawo o ruchu drogowym  (Dz.U. z 2022.988 t.j. z 11.05.2022),
  • Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 31 sierpnia 2022 r. w sprawie rejestracji i oznaczania pojazdów, wymagań dla tablic rejestracyjnych oraz wzorów innych dokumentów związanych z rejestracją pojazdów (Dz.U.2022.1847 z dnia 2022.09.02),
  •  
  • Rozporządzenie Ministra Infrastruktury 1 z dnia 31 sierpnia 2022 r. w sprawie szczegółowych czynności organów w sprawach związanych z dopuszczeniem pojazdu do ruchu oraz wzorów dokumentów w tych sprawach (Dz.U.2022.1849 z dnia 2022.09.02).
Wymagane dokumenty

1. Wniosek WK-3

  • zaświadczenie o pozytywnym wyniku badania technicznego pojazdu (dopuszczalna jest wymiana bez tego dokumentu pod warukiem ważności badań w dowodzie rejestracyjnym na okres nie krótszy niż 30 dni),
  • dowód rejestracyjny,

Do wglądu:

  • dowód osobisty lub paszport (w przypadku cudzoziemców spoza UE paszport z aktualną wizą lub kartę pobytu);
  • pisemne pełnomocnictwo oraz odpowiedni dokument pełnomocnika w przypadku działania przez pełnomocnika, 
  • polisa OC.
Dostępne dokumenty do pobrania
Opłaty

Wymiana Dowodu Rejestracyjnego

Opłata rejestracyjna

Opłata ewidencyjna

Razem

z pozwoleniem czasowym        (np. wtórnik)

72,5

-

72,50

bez pozwolenia czasowego

54,00

-

54,00

 

   

Opłatę rejestracyjną należy wpłacić na następujący nr konta: 67 1560 0013 2015 2804 6127 0034

Opłatę ewidencyjną należy wpłacić na następujący nr konta: 13 1560 0013 2015 2804 6127 0036

W tytule opłaty należy podać nr identyfikacyjny VIN pojazdu.

Termin załatwienia sprawy
Od ręki, z zachowaniem procedury rejestracji czasowej z urzędu (czas oczekiwania na wyprodukowanie i dostarczenie dowodu rejestracyjnego z Warszawy - do 30 dni).
Tryb odwoławczy
Nie przysługuje
Uwagi
BRAK
Miejsce składania wniosku
Wydział Komunikacji Urzędu Miejskiego w Koninie, 62-510 Konin ul. Przemysłowa 2
WK-3Podmiot udostępniający: UM
Informacja wytworzona przez: WK
Informacja wprowadzona przez: Andrzej Bartosik
Data udostępnienia: 2023-08-03 07:45:52

Urząd Miejski w Koninie
Plac Wolności 1, 62-500 Konin
tel. +48 (63) 2401 111
fax: +48 (63) 2429 920

e-mail: sekretariat@konin.um.gov.pl
adres www: www.konin.pl
adres BIP www: bip.konin.eu
Liczba odwiedzin: 5420900
© 2003-2024 Urząd Miejski w Koninie,