Herb Konina
Biuletyn Informacji Publicznej
Urzędu Miejskiego w Koninie
Zmiana danych w zaświadczeniu potwierdzającym wpis do rejestru przedsiębiorców prowadzących stacje kontroli pojazdów
WK-32


Podstawa prawna

Rozporządzenie Ministra Transportu i Budownictwa z dnia 10 lutego 2006r. w sprawie szczegółowych wymagań w stosunku do stacji przeprowadzających badania techniczne pojazdów (Dz. U. z 2006r., Nr 40 poz. 275), a także Ustawa z dnia 20 czerwca 1997r. –Prawo o ruchu drogowym (tekst jednolity Dz. U. z 2021r. poz. 450 ze zmianami).

Wymagane dokumenty
  • wniosek WK-32
  • załączniki:
    • dokumenty świadczące o zaistniałych zmianach
    • dowód wpłaty za zmianę zaświadczenia
Dostępne dokumenty do pobrania
Opłaty

Ustawa z dnia 16 listopada 2006r. o opłacie skarbowej (tekst jednolity Dz. U. z 2020r. poz. 1546 ze zm.)                 

 

  • za zmianę zaświadczenia – 206 zł
Tryb odwoławczy
Nie przysługuje
Uwagi

tel. 63 2401-178

Miejsce składania wniosku
Wydział Komunikacji Urzędu Miejskiego w Koninie, 62-510 Konin ul. Przemysłowa 2
WK-32Podmiot udostępniający: UM
Informacja wytworzona przez: WK
Informacja wprowadzona przez: Joanna Majer
Data udostępnienia: 2021-06-08 14:17:11

Urząd Miejski w Koninie
Plac Wolności 1, 62-500 Konin
tel. +48 (63) 2401 111
fax: +48 (63) 2429 920

e-mail: sekretariat@konin.um.gov.pl
adres www: www.konin.pl
adres BIP www: bip.konin.eu
Liczba odwiedzin: 0000
© 2003-2022 Urząd Miejski w Koninie,