Herb Konina
Archiwalny Biuletyn Informacji Publicznej
Urzędu Miejskiego w Koninie
Dane aktualne na dzień 31.12.2023
Nowa strona: bipum.konin.eu
Wydanie uprawnienia diagnosty
WK-33


Podstawa prawna

Ustawa z dnia 20 czerwca 1997r.  – Prawo o ruchu drogowym (tekst jednolity Dz. U. z 2021r. poz. 450 ze zmianami).

Wymagane dokumenty

1. Wniosek

2. Załączniki:

  • dokumenty potwierdzające wykształcenie techniczne i praktykę przez co rozumie się:

1)       wyższe wykształcenie w obszarze nauk technicznych o specjalności samochodowej i udokumentowane 6 miesięcy praktyki w stacji kontroli pojazdów lub w zakładzie (warsztacie) naprawy pojazdów na stanowisku kontroli lub naprawy pojazdów, albo

2)      średnie wykształcenie techniczne o specjalności samochodowej i udokumentowany rok praktyki w stacji kontroli pojazdów lub w zakładzie (warsztacie) naprawy pojazdów na stanowisku kontroli lub naprawy pojazdów, albo

3)      wyższe wykształcenie w obszarze nauk technicznych o specjalności innej niż samochodowa i udokumentowany rok  praktyki w stacji kontroli pojazdów lub w zakładzie (warsztacie) naprawy pojazdów na stanowisku kontroli lub naprawy pojazdów, albo

4)      średnie wykształcenie techniczne o specjalności innej niż samochodowa i udokumentowane 2 lata praktyki w stacji kontroli pojazdów lub w zakładzie (warsztacie) naprawy pojazdów na stanowisku kontroli lub naprawy pojazdów.

  • dokument potwierdzający zdany z wynikiem pozytywnym egzamin
  • dokument potwierdzający odbycie szkolenia
  • dowód wpłaty
Dostępne dokumenty do pobrania
Opłaty

Ustawa z dnia 16 listopada 2006r. o opłacie skarbowej (tekst jednolity Dz. U. z 2020 poz. 1546 ze zm.)                 

 

  • za wydanie uprawnienia – 48 zł
Tryb odwoławczy
Samorządowe Kolegium Odwoławcze za pośrednictwem organu wydającego uprawnienie
Uwagi

 

  • z obowiązku odbycia szkolenia, o którym mowa , jest zwolniona osoba ubiegająca się o wydanie uprawnienia do wykonywania badań technicznych, która ukończyła studia wyższe na kierunku  studiów w obszarze nauk technicznych obejmującym wiedzę i umiejętności w zakresie diagnostyki samochodowej
  • zwolnienie, o którym mowa, następuje na podstawie dołączonych do wniosku dokumentów poświadczających  ukończenie studiów wyższych
  • do okresu praktyki, wlicza się praktykę objętą programem kształcenia na studiach, pod warunkiem że praktyka  jest odbywana na podstawie umowy zawartej między uczelnią a stacją kontroli pojazdów.

tel. 63 2401-178

Miejsce składania wniosku
Wydział Komunikacji Urzędu Miejskiego w Koninie, 62-510 Konin ul. Przemysłowa 2
WK-33Podmiot udostępniający: UM
Informacja wytworzona przez: WK
Informacja wprowadzona przez: Joanna Majer
Data udostępnienia: 2021-06-08 14:17:30

Urząd Miejski w Koninie
Plac Wolności 1, 62-500 Konin
tel. +48 (63) 2401 111
fax: +48 (63) 2429 920

e-mail: sekretariat@konin.um.gov.pl
adres www: www.konin.pl
adres BIP www: bip.konin.eu
Liczba odwiedzin: 5862265
© 2003-2024 Urząd Miejski w Koninie,