Herb Konina
Biuletyn Informacji Publicznej
Urzędu Miejskiego w Koninie
Wtórnik dowodu rejestracyjnego (zniszczenie, zagubienie, kradzież)
WK-4/2


Podstawa prawna
 • art74a ust.1-3 ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. - Prawo o ruchu drogowym  (Dz.U. z 2022.988 t.j. z 11.05.2022),
 • § 13 ust.1,3,4,5 rozporządzenia Ministra Infrastruktury i Budownictwa z dnia 11 grudnia 2017r. w sprawie rejestracji i oznaczania pojazdów oraz wymagań dla tablic rejestracyjnych (Dz.U. 2017.2355 z 18.12.2017). 
Wymagane dokumenty

1.Wniosek  WK- 4 

 • wyciąg z rejestru badań technicznych z ostatniego badania (nie wymagany w przypadku gdy termin następnego badania jest znany organowi rejestrującemu),
 • karta pojazdu jeżeli była wydana,
 • poświadczenie z Policji o zgłoszeniu kradzieży dowodu rejestracyjnego.

Do wglądu:

 • dokument tożsamości,
 • pisemne pełnomocnictwo oraz odpowiedni dokument pełnomocnika w przypadku działania przez pełnomocnika,
 • polisa OC.
Dostępne dokumenty do pobrania
Opłaty

OPŁATA SKARBOWA

 • za ewentualne upoważnienie – 17,00 zł

OPŁATA ADMINISTRACYJNA

 • dowód rejestracyjny - 54,00 zł
 • pozwolenie czasowe - 18,50 zł

OPŁATA EWIDENCYJNA

 • dowód rejestracyjny - 0,50 zł
 • pozwolenie czasowe - 0,50 zł 

Opłatę rejestracyjną należy wpłacić na następujący nr konta: 67 1560 0013 2015 2804 6127 0034

Opłatę ewidencyjną należy wpłacić na następujący nr konta: 13 1560 0013 2015 2804 6127 0036

Termin załatwienia sprawy
Od ręki, z zachowaniem procedury rejestracji czasowej z urzędu (czas oczekiwania na wyprodukowanie i dostarczenie dowodu rejestracyjnego z Warszawy - do 30 dni).
Tryb odwoławczy
Nie przysługuje
Uwagi

Utrata (zagubienie lub zniszczenie) dowodu rejestracyjnego pojazdu już zarejestrowanego wymaga złożenia oświadczenia pod odpowiedzialnością karną za składanie fałszywych zeznań.

Miejsce składania wniosku
Biuro Obsługi Interesanta Urzędu Miejskiego w Koninie, 62-500 Konin, plac Wolności 1
WK-4/2Podmiot udostępniający: UM
Informacja wytworzona przez: WK
Informacja wprowadzona przez: Andrzej Bartosik
Data udostępnienia: 2022-05-12 09:57:35

Urząd Miejski w Koninie
Plac Wolności 1, 62-500 Konin
tel. +48 (63) 2401 111
fax: +48 (63) 2429 920

e-mail: sekretariat@konin.um.gov.pl
adres www: www.konin.pl
adres BIP www: bip.konin.eu
Liczba odwiedzin: 0000
© 2003-2022 Urząd Miejski w Koninie,