skip to content
Wydanie wtórnika nelepki kontrolnej
WK-4/4


Podstawa prawna
  • § 11 rozporządzenia MI z dnia 22 lipca 2002r. w sprawie rejestracji i oznaczania pojazdów (tekst jednolity Dz.U. 2017, poz.128).
Wymagane dokumenty

1. Wniosek WK- 4

  • dowód rejestracyjny;
  • karta pojazdu - jeżeli była wydana;
  • oświadczenie pod odpowiedzialnością karną za składanie fałszywych zeznań - w przypadku utraty lub uszkodzenia nalepki kontrolnej.

Do wglądu:

  • dokument tożsamości (jest nim dowód osobisty),
  • pisemne pełnomocnictwo oraz odpowiedzni dokument pełnomocnika w przypadku działania przez pełnomocnika, 
  • polisa OC.
Dostępne dokumenty do pobrania
Opłaty

OPŁATA SKARBOWA

za ewentualne upoważnienie - 17,00 zł

OPŁATA ADMINISTRACYJNA

  • za nalepkę kontrolną - 18,50 zł

OPŁATA EWIDENCYJNA

  • za nalepkę kontrolną - 0,50 zł
Termin załatwienia sprawy
Czas oczekiwania na wyprodukowanie nalepki kontrolnej i dostarczenie w terminie 14 dni.
Tryb odwoławczy
Nie przysługuje
Uwagi
BRAK
Miejsce składania wniosku
Wydział Komunikacji Urzędu Miejskiego w Koninie, 62-510 Konin ul. Przemysłowa 2
WK-4/4Podmiot udostępniający: UM
Informacja wytworzona przez: WK
Informacja wprowadzona przez: Andrzej Bartosik
Data udostępnienia: 2017-04-05 11:17:06

Urząd Miejski w Koninie
Plac Wolności 1, 62-500 Konin
tel. +48 (63) 2401 111
fax: +48 (63) 2429 920

e-mail: sekretariat@konin.um.gov.pl
adres www: www.konin.pl
adres BIP www: bip.konin.eu
Liczba odwiedzin: 3631065
© 2003-2019 Urząd Miejski w Koninie,