Herb Konina
Biuletyn Informacji Publicznej
Urzędu Miejskiego w Koninie
Zastaw rejestrowy
WK-6/5


Podstawa prawna
  • rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 14 czerwca 2004r. w sprawie trybu dokonania w dowodach rejestracyjnych pojazdów mechanicznych adnotacji o ustanowieniu zastawu rejestrowego (Dz. U. 2004.145.1542 z 25.06.2004 r.).
Wymagane dokumenty

A. Wpisu zastawu rejestrowego:

1.  Wniosek WK- 6

  • pełny lub aktualny odpis z rejestru zastawów lub zaświadczenie wydane przez centralną informację o zastawach rejestrowych wskazujące, że dany podmiot jako zastawca określonego przedmiotu zastawu rejestrowego jest wpisany do rejestru zastawów pod dana pozycją rejestru zastawów.

B. Wpis o wykreśleniu zastawu rejestrowego:

1. Wniosek WK-7

  • odpis prawomocnego postanowienia sądu, prowadzącego rejestr zastawów, o wykreśleniu zastawu rejestrowego na pojeździe z rejestru zastawów lub pisemna informacja o wykreśleniu zastawu rejestrowego pod danym numerem pozycji rejestru zastawów wraz z podaniem daty wykreślenia oraz nazwy sądu, który wydał postanowienie o wykreśleniu tego zastawu.

Do wglądu:   

  • dowód rejestracyjny,
  • karta pojazdy, jeżeli była wydana,
  • dokument tożsamości właściciela,
  • pisemne pełnomocnictwo oraz odpowiedni dokument pełnomocnika w przypadku działania przez pełnomocnika oraz dowód osobisty właściciela jeżeli nie jest potwierdozne naotarialnie,  
  • polisa OC.
Dostępne dokumenty do pobrania
Opłaty

OPŁATA SKARBOWA

za ewentualne upoważnienie - 17,00zł

Termin załatwienia sprawy
Od ręki.
Tryb odwoławczy
Nie przysługuje
Uwagi
BRAK
Miejsce składania wniosku
Wydział Komunikacji Urzędu Miejskiego w Koninie, 62-510 Konin ul. Przemysłowa 2
WK-6/5Podmiot udostępniający: UM
Informacja wytworzona przez: WK
Informacja wprowadzona przez: Andrzej Bartosik
Data udostępnienia: 2021-10-06 12:19:56

Urząd Miejski w Koninie
Plac Wolności 1, 62-500 Konin
tel. +48 (63) 2401 111
fax: +48 (63) 2429 920

e-mail: sekretariat@konin.um.gov.pl
adres www: www.konin.pl
adres BIP www: bip.konin.eu
Liczba odwiedzin: 0000
© 2003-2022 Urząd Miejski w Koninie,