Herb Konina
Biuletyn Informacji Publicznej
Urzędu Miejskiego w Koninie
Zawiadomienie o zbyciu/nabyciu pojazdu
WK-7


Podstawa prawna
  • art. 78 ust. 2 pkt. 1 ustawy z dnia 20 czerwca 1997r. Prawo o ruchu drogowym  (Dz.U. z 2022.988 t.j. z 11.05.2022),
  • § 17 ust. 1 i 2 Rozporządzenie Ministra Infrastruktury i Budownictwa z dnia 11 grudnia 2017r. w sprawie rejestracji i oznaczania pojazdów oraz wymagań dla tablic rejestracyjnych (Dz.U. 2017.2355 z 18.12.2017).
Wymagane dokumenty

1. Wniosek WK- 7

  • kopia dowodu sprzedaży.

Do wglądu :

  • dokument tożsamości właściciela,
  •  pisemne pełnomocnictwo oraz odpowiedni dokument pełnomocnika w przypadku działania przez pełnomocnika.
Dostępne dokumenty do pobrania
Opłaty

OPŁATA SKARBOWA:

  • za ewentualne upoważnienie - 17,00 zł
Termin załatwienia sprawy
Od ręki.
Tryb odwoławczy
Nie przysługuje
Uwagi

Na zbywcy ciąży obowiązek zgłoszenia faktu sprzedaży pojazdu w terminie 30 dni od dnia dokonania sprzedaży pojazdu, niezależnie od tego czy nabywca zarejestrował ww. pojazd. Zgłoszenie sprzedaży nie jest równoznaczne z pojęciem wyrejestrowania.

Art. 14mb ustawy Prawo o ruchu drogowym (kary pieniężne za naruszenie obowiązku rejestracji pojazdu lub obowiązku zawiadomienia starosty o nabyciu lub zbyciu pojazdu):

Kto:

1) będąc właścicielem pojazdu sprowadzonego z terytorium państwa członkowskiego Unii Europejskiej wbrew przepisowi art. 71 ust. 7 nie rejestruje pojazdu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej,

2) będąc właścicielem pojazdu zarejestrowanego na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej wbrew przepisowi art. 78 ust. 2 pkt 1 nie zawiadamia starosty o nabyciu lub zbyciu pojazdu

- podlega karze pieniężnej w wysokości od 200 do 1000 zł.

Miejsce składania wniosku
Wydział Komunikacji Urzędu Miejskiego w Koninie, 62-510 Konin ul. Przemysłowa 2
WK-7Podmiot udostępniający: UM
Informacja wytworzona przez: WK
Informacja wprowadzona przez: Andrzej Bartosik
Data udostępnienia: 2022-09-02 14:11:09

Urząd Miejski w Koninie
Plac Wolności 1, 62-500 Konin
tel. +48 (63) 2401 111
fax: +48 (63) 2429 920

e-mail: sekretariat@konin.um.gov.pl
adres www: www.konin.pl
adres BIP www: bip.konin.eu
Liczba odwiedzin: 1185633
© 2003-2023 Urząd Miejski w Koninie,