skip to content
Wydanie zaświadczenia
WK-8


Podstawa prawna
  • § 8 rozporządzenia MI z dnia 22 lipca 2002r. w sprawie rejestracji i oznaczania pojazdów (tekst jednolity Dz.U. 2016.1038).
Wymagane dokumenty

1. Wniosek WK - 8

  • oświadczenie pod odpowiedzialnością karną za składanie fałszywych zeznań.

Do wglądu:

  • dokument tożsamości  właściciela,
  •  pisemne pełnomocnictwo oraz odpowiedni dokument pełnomocnika w przypadku działania przez pełnomocnika,  
Dostępne dokumenty do pobrania
Opłaty

OPŁATA SKARBOWA

  • zaświadczenie                          -  17,00 zł
  • za ewentualne upoważnienie -  17,00 zł
Tryb odwoławczy
Nie przysługuje
Uwagi

Zaświadczenie wydaje się w przypadku:

  • zagubienia dowodu rejestracyjnego lub karty pojazdu przed ponownym zarejestrowaniem,
  •  niezgodności danych właściciela z danymi zawartymi w zagubionym dowodzie rejestracyjnym lub karcie pojazdu,

Zaświadczenie wydaje się po zgłoszeniu zbycia pojazdu przez właściciela, na którego wystawione były zagubione dokumenty.

Miejsce składania wniosku
Wydział Komunikacji Urzędu Miejskiego w Koninie, 62-510 Konin ul. Przemysłowa 2
WK-8Podmiot udostępniający: UM
Informacja wytworzona przez: WK
Informacja wprowadzona przez: Andrzej Bartosik
Data udostępnienia: 2017-04-05 12:45:41

Urząd Miejski w Koninie
Plac Wolności 1, 62-500 Konin
tel. +48 (63) 2401 111
fax: +48 (63) 2429 920

e-mail: sekretariat@konin.um.gov.pl
adres www: www.konin.pl
adres BIP www: bip.konin.eu
Liczba odwiedzin: 3631079
© 2003-2019 Urząd Miejski w Koninie,