Herb Konina
Archiwalny Biuletyn Informacji Publicznej
Urzędu Miejskiego w Koninie
Dane aktualne na dzień 31.12.2023
Nowa strona: bipum.konin.eu
Tablice rejestracyjne indywidualne
WK-8


Podstawa prawna
  • Ustawa z dnia 20 czerwca 1997 r. - Prawo o ruchu drogowym  (Dz.U. z 2022.988 t.j. z 11.05.2022),
  • Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 31 sierpnia 2022 r. w sprawie rejestracji i oznaczania pojazdów, wymagań dla tablic rejestracyjnych oraz wzorów innych dokumentów związanych z rejestracją pojazdów (Dz.U.2022.1847 z dnia 2022.09.02)
  • Rozporządzenie Ministra Infrastruktury 1 z dnia 31 sierpnia 2022 r. w sprawie szczegółowych czynności organów w sprawach związanych z dopuszczeniem pojazdu do ruchu oraz wzorów dokumentów w tych sprawach (Dz.U.2022.1849 z dnia 2022.09.02) 
Wymagane dokumenty

Rejestracja pojazdu nowego (z salonu),

Rejestracja pojazdu sprowadzonego zza granicy,

Rejestracja (przerejestrowanie) pojazdu używanego.

Dostępne dokumenty do pobrania
Opłaty

Rejestracja pojazdu z tablicami indywidualnymi:

Rodzaj tablic indywidualnych

Opłata rejestracyjna

Opłata ewidencyjna

Razem

Samochodowe (2szt.)

1080,00

-

1080,00

Motocyklowe (1 szt.)

580,00

-

580,00

 

     

 

 

 

 

Opłata za upoważnienie - 17,00 zł

Opłatę rejestracyjną należy wpłacić na następujący nr konta: 67 1560 0013 2015 2804 6127 0034

Opłatę ewidencyjną należy wpłacić na następujący nr konta: 13 1560 0013 2015 2804 6127 0036

Tryb odwoławczy
Odwołanie wnosi się do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Koninie za pośrednictwem organu, który wydał decyzje (odwołanie składa się w sekretariacie Prezydenta Miasta lub w Wydziale prowadzącym sprawę). Odwołanie wnosi się w terminie 14 dni od dnia doręczenia decyzji stronie.

Uwagi
Wydanie tablic rejestracyjnych indywidualnych dotyczy mieszkańców Konina i firm posiadających siedzibę na terenie miasta.
Przed rejestracją pojazdu należy dokonać sprawdzenia dostępności wybranego wyróżnika na stronie https://www.poznan.pl/mim/eurzad/tablice_indywidualne.html
Po potwierdzeniu dostępności wybranego wyróżnika należy złożyć wniosek w pok. 206, dotyczący zamówienia tablic indywidualnych. Po otrzymaniu zawiadomienia o przydzieleniu wybranego wyróżnika tutejszemu Wydziałowi należy wnieść opłatę w wysokości 1000,50 zł na konto Urzędu Miejskiego w Koninie.
Miejsce składania wniosku
Wydział Komunikacji Urzędu Miejskiego w Koninie, 62-510 Konin ul. Przemysłowa 2
WK-8Podmiot udostępniający: UM
Informacja wytworzona przez: WK
Informacja wprowadzona przez: Andrzej Bartosik
Data udostępnienia: 2023-08-03 07:44:01

Urząd Miejski w Koninie
Plac Wolności 1, 62-500 Konin
tel. +48 (63) 2401 111
fax: +48 (63) 2429 920

e-mail: sekretariat@konin.um.gov.pl
adres www: www.konin.pl
adres BIP www: bip.konin.eu
Liczba odwiedzin: 4926284
© 2003-2024 Urząd Miejski w Koninie,