Herb Konina
Biuletyn Informacji Publicznej
Urzędu Miejskiego w Koninie
Wydanie zaświadczenia
WK-8


Podstawa prawna
  • § 11 ust.1 Rozporządzenia Ministra Infrastruktury i Budownictwa z dnia 11 grudnia 2017r. w sprawie rejestracji i oznaczania pojazdów oraz wymagań dla tablic rejestracyjnych (Dz.U. 2017.2355 z 18.12.2017).
Wymagane dokumenty

1. Wniosek WK - 8

2. Oświadczenie pod odpowiedzialnością karną za składanie fałszywych zeznań.

Do wglądu:

  • dokument tożsamości  właściciela,
  •  pisemne pełnomocnictwo oraz odpowiedni dokument pełnomocnika w przypadku działania przez pełnomocnika,  
Dostępne dokumenty do pobrania
Opłaty

OPŁATA SKARBOWA

  • zaświadczenie                          -  17,00 zł
  • za ewentualne upoważnienie -  17,00 zł
Tryb odwoławczy
Nie przysługuje
Uwagi

Zaświadczenie wydaje się w przypadku:

  • zagubienia dowodu rejestracyjnego lub karty pojazdu przed ponownym zarejestrowaniem,
  •  niezgodności danych właściciela z danymi zawartymi w zagubionym dowodzie rejestracyjnym lub karcie pojazdu,

Zaświadczenie wydaje się po zgłoszeniu zbycia pojazdu przez właściciela, na którego wystawione były zagubione dokumenty.

Miejsce składania wniosku
Wydział Komunikacji Urzędu Miejskiego w Koninie, 62-510 Konin ul. Przemysłowa 2
WK-8Podmiot udostępniający: UM
Informacja wytworzona przez: WK
Informacja wprowadzona przez: Andrzej Bartosik
Data udostępnienia: 2021-10-06 13:10:07

Urząd Miejski w Koninie
Plac Wolności 1, 62-500 Konin
tel. +48 (63) 2401 111
fax: +48 (63) 2429 920

e-mail: sekretariat@konin.um.gov.pl
adres www: www.konin.pl
adres BIP www: bip.konin.eu
Liczba odwiedzin: 0000
© 2003-2022 Urząd Miejski w Koninie,