Herb Konina
Archiwalny Biuletyn Informacji Publicznej
Urzędu Miejskiego w Koninie
Dane aktualne na dzień 31.12.2023
Nowa strona: bipum.konin.eu
Wydanie trzeciej tablicy rejestracyjnej na bagażnik
WK-9


Podstawa prawna
 
  •  
  • Ustawa z dnia 20 czerwca 1997 r. - Prawo o ruchu drogowym  (Dz.U. z 2022.988 t.j. z 11.05.2022),
  • Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 31 sierpnia 2022 r. w sprawie rejestracji i oznaczania pojazdów, wymagań dla tablic rejestracyjnych oraz wzorów innych dokumentów związanych z rejestracją pojazdów (Dz.U.2022.1847 z dnia 2022.09.02)
  • Rozporządzenie Ministra Infrastruktury 1 z dnia 31 sierpnia 2022 r. w sprawie szczegółowych czynności organów w sprawach związanych z dopuszczeniem pojazdu do ruchu oraz wzorów dokumentów w tych sprawach (Dz.U.2022.1849 z dnia 2022.09.02) 
Wymagane dokumenty

Wypełniony wniosek

  • dowód rejestracyjny,
  • dowód osobisty lub paszport (w przypadku cudzoziemców spoza UE paszport z aktualną wizą lub kartę pobytu);
  • pisemne pełnomocnictwo oraz odpowiedni dokument tożsamości pełnomocnika w przypadku działania przez pełnomocnika,
  • polisa OC.
Dostępne dokumenty do pobrania
Opłaty

 

Tablica rejestracyjna na bagażnik

Opłata rejestracyjna

Opłata ewidencyjna

Razem

 1 szt.

52,5

-

52,50

 

     

Opłatę rejestracyjną należy wpłacić na następujący nr konta: 67 1560 0013 2015 2804 6127 0034

Opłatę ewidencyjną należy wpłacić na następujący nr konta: 13 1560 0013 2015 2804 6127 0036

W tytule opłaty należy podać nr identyfikacyjny VIN pojazdu.

Tryb odwoławczy
Nie przysługuje
Uwagi

 

Trzecią, dodatkową zalegalizowaną tablicę rejestracyjną wydaje się do oznaczenia bagażnika zakrywającego tylną tablicę rejestracyjną dla pojazdu zarejestrowanego na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.

Właściciel pojazdu, odbierając tę tablicę, przedstawia dowód rejestracyjny w celu umieszczenia w nim przez organ rejestrujący dodatkowego znaku legalizacyjnego oraz adnotacji, o których mowa w przepisach wydanych na podstawie art. 75c pkt 2 ustawy.

Miejsce składania wniosku
Wydział Komunikacji Urzędu Miejskiego w Koninie, 62-510 Konin ul. Przemysłowa 2
WK-9Podmiot udostępniający: UM
Informacja wytworzona przez: WK
Informacja wprowadzona przez: Andrzej Bartosik
Data udostępnienia: 2023-08-03 07:44:34

Urząd Miejski w Koninie
Plac Wolności 1, 62-500 Konin
tel. +48 (63) 2401 111
fax: +48 (63) 2429 920

e-mail: sekretariat@konin.um.gov.pl
adres www: www.konin.pl
adres BIP www: bip.konin.eu
Liczba odwiedzin: 4429761
© 2003-2024 Urząd Miejski w Koninie,