skip to content

Informacja

Wielkopolskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków
w Poznaniu  w sprawie wpisania zabytku nieruchomego do rejestru zabytków

 

W Wojewódzkim Urzędzie Ochrony Zabytków w Poznaniu jest prowadzone postepowanie administracyjne w sprawie wpisania zabytku nieruchomego do rejestru zabytków: nieruchomości gruntowych wchodzących w skład zespołu zamkowego w miejscowości Konin – Gosławice, gm. Miasto Konin, miasto na prawach powiatu, województwo wielkopolskie – wszczęte: z urzędu – w części dotyczącej działek nr ewid.: 614, 615, 616, 618/1, 618/2, 619/1, 620, 621/1, 621/2, 621/3, 622 oraz na wniosek użytkownika wieczystego gruntu – w części dotyczącej działek nr ewid. 170/1



Podmiot udostępniający:UM
Informacja wytworzona przez: Zenona Sroczyńska
Informacja wprowadzona przez: Katarzyna Łubik
Data wytworzenia: 2018-03-07
Data udostępnienia: 2018-03-07 00:00:00
Osoba modyfikująca: Katarzyna Łubik
Data ostatniej modyfikacji: 2018-03-07 12:13:34
Urząd Miejski w Koninie
Plac Wolności 1, 62-500 Konin
tel. +48 (63) 2401 111
fax: +48 (63) 2429 920

e-mail: sekretariat@konin.um.gov.pl
adres www: www.konin.pl
adres BIP www: bip.konin.eu
Liczba odwiedzin: 7834745
© 2003-2020 Urząd Miejski w Koninie,