skip to content
Uprawnienia niepełnosprawnych osób uprawnionych
do udziału w referendum

Osoba niepełnosprawna ma prawo do uzyskiwania informacji o
 1. właściwym dla siebie obwodzie głosowania, lokalach obwodowych komisji do spraw referendum, zwanych dalej „lokalami komisji obwodowych” znajdujących się najbliżej jej miejsca zamieszkania, w tym o lokalach przystosowanych do potrzeb osób niepełnosprawnych:
  Obwieszczenie Prezydenta Miasta Konina o numerach i granicach obwodów głosowania, wyznaczonych siedzibach obwodowych komisji do spraw referendum, w tym o siedzibach obwodowych komisji właściwych dla głosowania korespondencyjnego oraz o lokalach przystosowanych dla potrzeb osób niepełnosprawnych w referendum ogólnokrajowym zarządzonym na dzień 6 września 2015 r.
 2. warunkach dopisania niepełnosprawnej osoby uprawnionej do udziału w referendum do spisu osób uprawnionych do udziału w referendum w wybranym obwodzie głosowania:

  do dnia 22 sierpnia – zgłaszanie zamiaru głosowania korespondencyjnego;

  do dnia 28 sierpnia 2015 r. – składanie wniosków o sporządzenie aktu pełnomocnictwa do głosowania;

  do dnia 1 września – składanie wniosków o dopisanie do spisu osób uprawnionych do udziału w referendum w wybranym przez siebie obwodzie głosowania.

 3. terminie referendum oraz godzinach głosowania

  Termin referendum:  6 września 2015 r.

  Godziny głosowania: 6.00-22.00

 4. pytaniach referendalnych

Referendum ogólnokrajowe zarządzone na dzień 6 września 2015 r. w sprawach:

 1. WPROWADZENIA JEDNOMANDATOWYCH OKRĘGóW WYBORCZYCH W WYBORACH DO SEJMU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ;
 2. UTRZYMANIA DOTYCHCZASOWEGO SPOSOBU FINANSOWANIA PARTII POLITYCZNYCH Z BUDŻETU PAŃSTWA
 3. WPROWADZENIA ZASADY OGóLNEJ ROZSTRZYGANIA WĄTPLIWOŚCI CO DO WYKŁADNI PRZEPISóW PRAWA PODATKOWEGO NA KORZYŚĆ PODATNIKA


Podmiot udostępniający:UM
Informacja wytworzona przez: Hanna Bryska
Informacja wprowadzona przez: Katarzyna Kowalczyk
Data wytworzenia: 2015-09-01
Data udostępnienia: 2015-09-01 14:10:46
Data ostatniej modyfikacji: 2015-09-01 14:10:46
Urząd Miejski w Koninie
Plac Wolności 1, 62-500 Konin
tel. +48 (63) 2401 111
fax: +48 (63) 2429 920

e-mail: sekretariat@konin.um.gov.pl
adres www: www.konin.pl
adres BIP www: bip.konin.eu
Liczba odwiedzin: 4207012
© 2003-2019 Urząd Miejski w Koninie,