Herb Konina
Archiwalny Biuletyn Informacji Publicznej
Urzędu Miejskiego w Koninie
Dane aktualne na dzień 31.12.2023
Nowa strona: bipum.konin.eu
PORZĄDEK OBRAD XXVII SESJI RADY MIASTA KONINA
29 LIPCA 2020 r.
 • 1. Otwarcie sesji i stwierdzenie kworum.
 • 2. Złożenie ślubowania przez nowego radnego.
 • 3. Sprawozdanie z pracy Prezydenta Miasta Konina w okresie międzysesyjnym.
 • 4. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia do realizacji projektu pn.: „Nie ma edukacji bez relacji” w ramach Programu Erasmus+ (druk nr 398).
 • 5a. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie miasta Konina na 2020 rok (druk nr 401).
 • 5b. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej miasta Konina na lata 2020-2023 (druk nr 402).
 • 6. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia ostatecznych wyników kontroli kwot rekompensaty całkowitej wypłaconej Miejskiemu Zakładowi Gospodarki Odpadami Komunalnymi Sp. z o.o. w Koninie za 2019 rok (druk nr 394).
 • 7. Podjecie uchwały w sprawie przystapienia do sporządzenia „Planu adaptacji do zmian klimatu dla Miasta Konina” (druk nr 395).
 • 8. Podjecie uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia kompleksowej „Aktualizacji Planu Gospodarki Niskoemisyjnej dla Miasta Konina na lata 2021 – 2024” (druk nr 396).
 • 9. Podjęcie uchwały w sprawie zamiany nieruchomości (druk nr 392).
 • 10. Podjęcie uchwały w sprawie nabycia nieruchomości (druk nr 393).
 • 11. Podjęcie uchwały w sprawie powierzenia Przedsiębiorstwu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej Sp. z o.o. w Koninie zarządzania mieszkaniowym zasobem Miasta Konina, lokalem Skarbu Państwa oraz lokalami mieszkalnymi wynajmowanymi przez Miasto od innych właścicieli w celu zaspokajania potrzeb mieszkaniowych członków wspólnoty samorządowej (druk nr 397).
 • 12. Podjęcie uchwały w sprawie przekazania do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Poznaniu skargi na Uchwałę Nr 542 Rady Miasta Konina z dnia 26 października 2005 roku w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Konina – Osada (druk nr 399).
 • 13. Podjęcie uchwały w sprawie przekazania do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Poznaniu skargi na Uchwałę Nr 380 Rady Miasta Konina z dnia 24 czerwca 2020 roku w sprawie nieodpłatnego nabycia nieruchomości (druk nr 400).
 • 14. Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia wezwania do usunięcia naruszenia interesu prawnego (druk nr 403).
 • 15. Wnioski i zapytania radnych.
 • 16. Odpowiedzi na wnioski i zapytania radnych.
 • 17. Zamknięcie obrad XXVII Sesji Rady Miasta Konina.Podmiot udostępniający: UM
Informacja wytworzona przez: Rada Miasta Konina
Informacja wprowadzona przez: Monika Trzcielińska
Data wytworzenia: 2020-07-22
Data udostępnienia: 2020-07-22 14:50:57
Data ostatniej modyfikacji: 2020-07-22 14:50:57Podmiot udostępniający:UM
Informacja wprowadzona przez:
Urząd Miejski w Koninie
Plac Wolności 1, 62-500 Konin
tel. +48 (63) 2401 111
fax: +48 (63) 2429 920

e-mail: sekretariat@konin.um.gov.pl
adres www: www.konin.pl
adres BIP www: bip.konin.eu
Liczba odwiedzin: 3960865
© 2003-2024 Urząd Miejski w Koninie,