Herb Konina
Biuletyn Informacji Publicznej
Urzędu Miejskiego w Koninie
Rejestr zmian


TytułCzynnośćWykonałWprowadziłData
Zarządzenie Nr 186/2022 Dodanie  A. Muszyńska  A. Muszyńska 2022-12-12
Prezydent Miasta Konina informuje, że od dnia 12 grudnia 2022 r. do dnia 2 stycznia 2023 r. na tablicy informacyjnej Urzędu Miejskiego w Koninie będzie wywieszony wykaz nieruchomości stanowiących własność Miasta Konina, położonych w Koninie, obręb ewidencyjny Przydziałki przeznaczonych do zbycia w drodze bezprzetargowej w celu poprawienia warunków zagospodarowania nieruchomości przyległych Dodanie  A. Muszyńska  A. Muszyńska 2022-12-12
Komunikat Wydziału Ochrony Środowiska Dodanie  A. Muszyńska  A. Muszyńska 2022-12-12
Wstępne konsultacje rynkowe - Budowa parkingu z lokalami użytkowymi przy targowisku w Starym Koninie Modyfikacja  K. Kowalczyk  K. Kowalczyk 2022-12-09
Prezydent Miasta Konina ogłasza II przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości stanowiących własność Miasta Konina położonych w Koninie, w obrębie Wilków, Pawłówek i Morzysław Dodanie  A. Muszyńska  A. Muszyńska 2022-12-09
Sezon 2022 Modyfikacja  A. Muszyńska  A. Muszyńska 2022-12-08
Informacja o wyniku konkursu ofert na dostawę i wdrożenie urządzeń drukujących wielofunkcyjnych dla Urzędu Miejskiego w Koninie wraz z dostawą materiałów eksploatacyjnych, usługą serwisową i naprawami dostarczonych urządzeń drukujących w okresie obowiązywania umowy Dodanie  A. Muszyńska  A. Muszyńska 2022-12-07
Prezydent Miasta Konina informuje, że od 07 grudnia 2022 r. do 27 grudnia 2022 r. na tablicy informacyjnej Urzędu Miejskiego w Koninie będą wywieszone wykazy nieruchomości przeznaczonych do oddania w dzierżawę, położonych w Koninie - stanowiących własność Miasta Konina, w obrębie: Przydziałki, Czarków, Glinka, Nowy Dwór, Morzysław, oraz stanowiących własność Skarbu Państwa w obrębie: Niesłusz Dodanie  A. Muszyńska  A. Muszyńska 2022-12-07
Obwieszczenie o przystąpieniu do konsultacji społecznych dotyczących projektu Gminnego Programu Rewitalizacji Miasta Konina Dodanie  A. Muszyńska  A. Muszyńska 2022-12-06
Zarządzenie Nr 185/2022 Dodanie  A. Muszyńska  A. Muszyńska 2022-12-06
Zarządzenie Nr 184/2022 Dodanie  A. Muszyńska  A. Muszyńska 2022-12-06
Plan na rok 2022 Modyfikacja  A. Muszyńska  A. Muszyńska 2022-12-06
Wynik otwartego konkursu ofert na realizację zadania pn.: ,,Prowadzenie schroniska dla bezdomnych zwierząt w Koninie przy ul. Gajowej 7a Dodanie  A. Muszyńska  A. Muszyńska 2022-12-06
Publiczny konkurs ofert na usuwanie, transport i odławianie zwierząt nieudomowionych oraz gospodarskich na terenie miasta Konina Dodanie  A. Muszyńska  A. Muszyńska 2022-12-06
Uchwała Nr 840 Rady Miasta Konina z dnia 30 listopada 2022 roku w sprawie Programu Współpracy Miasta Konina z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2023 rok Dodanie  A. Muszyńska  A. Muszyńska 2022-12-06
Zarządzenie Nr 24/UM/2022 Modyfikacja  A. Muszyńska  A. Muszyńska 2022-12-05
Uchwała numer 847 Dodanie  M. Kamińska  M. Kamińska 2022-12-05
Uchwała numer 846 Dodanie  M. Kamińska  M. Kamińska 2022-12-05
Uchwała numer 845 Dodanie  M. Kamińska  M. Kamińska 2022-12-05
Uchwała numer 844 Dodanie  M. Kamińska  M. Kamińska 2022-12-05
Uchwała numer 843 Dodanie  M. Kamińska  M. Kamińska 2022-12-05
Uchwała numer 842 Dodanie  M. Kamińska  M. Kamińska 2022-12-05
Uchwała numer 841 Dodanie  M. Kamińska  M. Kamińska 2022-12-05
Uchwała numer 840 Dodanie  M. Kamińska  M. Kamińska 2022-12-05
Uchwała numer 839 Dodanie  M. Kamińska  M. Kamińska 2022-12-05

znalezionych: 22585, strona 9 z 904
<<<  -  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  -  >>>

Urząd Miejski w Koninie
Plac Wolności 1, 62-500 Konin
tel. +48 (63) 2401 111
fax: +48 (63) 2429 920

e-mail: sekretariat@konin.um.gov.pl
adres www: www.konin.pl
adres BIP www: bip.konin.eu
Liczba odwiedzin: 0000
© 2003-2023 Urząd Miejski w Koninie,