skip to content
Rejestr zmian


TytułCzynnośćWykonałWprowadziłData
Oświadczenie majątkowe: Zenon Chojnacki Dodanie  K. Łubik  K. Łubik 2019-06-24
Oświadczenie majątkowe: Paweł Adamów Dodanie  K. Łubik  K. Łubik 2019-06-24
Zawiadomienia o naradach koordynacyjnych Modyfikacja  K. Łubik  K. Łubik 2019-06-24
Wojewoda Wielkopolski, Ewidencja gruntów i budynków - zgodnie z ustawą Prawo geodezyjne i kartograficzne Dodanie  K. Łubik  K. Łubik 2019-06-24
CUPT, Projekt pn. Rozbudowa skrzyżowania ul. Warszawskiej z ul. Kolską w Koninie - Aneks nr 2 Dodanie  K. Łubik  K. Łubik 2019-06-24
NIK, Umarzanie zaległości podatkowych przez organy wykonawcze gmin Modyfikacja  K. Łubik  K. Łubik 2019-06-24
CUPT, Projekt pn. Rozbudowa skrzyżowania ul. Warszawskiej z ul. Kolską w Koninie - zgodność z ustawą Prawo zamówień publicznych Modyfikacja  K. Łubik  K. Łubik 2019-06-24
WFOŚiGW, Projekt pn. Modernizacja oświetlenia ulicznego miasta Konina na energooszczędne Modyfikacja  K. Łubik  K. Łubik 2019-06-24
WIOŚ, Ochrona środowiska – programy ochrony powietrza Modyfikacja  K. Łubik  K. Łubik 2019-06-24
Wojewoda Wielkopolski, Realizacja zadań zleconych w zakresie zgromadzeń publicznych Modyfikacja  K. Łubik  K. Łubik 2019-06-24
NFOŚiGW, Projekt pn. Opracowanie Planu Gospodarki Niskoemisyjnej dla Miasta Konina na lata 2014-2020 - trwałość projektu Modyfikacja  K. Łubik  K. Łubik 2019-06-24
UMWW, Projekt pn. Budowa drogi – Łącznik od ul. Przemysłowej do ul. Kleczewskiej w Koninie - realizacja Modyfikacja  K. Łubik  K. Łubik 2019-06-24
MIiR, Projekt pn. Przygotowanie terenów inwestycyjnych w obrębie Konin-Międzylesie (działania studyjno-koncepcyjne) - trwałość projektu Modyfikacja  K. Łubik  K. Łubik 2019-06-24
CUPT, Projekt pn. Rozbudowa skrzyżowania ul. Warszawskiej z ul. Kolską w Koninie - Aneks nr 3 Modyfikacja  K. Łubik  K. Łubik 2019-06-24
NIK, Profilaktyka uzależnień od alkoholu i narkotyków Modyfikacja  K. Łubik  K. Łubik 2019-06-24
Protokoły z posiedzeń Zespołu Koordynująco - Monitorującego KBO 2020 Modyfikacja  K. Łubik  K. Łubik 2019-06-24
Informacja o wyniku publicznego konkursu ofert z dnia 25 maja 2019 r. pn.: „Zakup i montaż inteligentnych i ekologicznych ławek z funkcją ładowania, WiFi oraz sensorem smogu” w ramach Konińskiego Budżetu Obywatelskiego Dodanie  K. Łubik  K. Łubik 2019-06-24
Protokoły z posiedzeń Zespołu Koordynująco - Monitorującego KBO 2020 Modyfikacja  K. Łubik  K. Łubik 2019-06-24
Publiczny konkurs ofert pn. ,,Budowa asfaltowego toru rowerowo - rolkowego typu pumptrack, przy Szkole Podstawowej nr 8 w Koninie" Dodanie  K. Łubik  K. Łubik 2019-06-21
"ŁĄCZY NAS POLSKA - WSPÓLNE MALOWANIE FLAGI RP" Dodanie  J. Kruszyński  J. Kruszyński 2019-06-21
Wynik z przeprowadzonego postępowania na: Wykonanie prac geodezyjnych dotyczących rozgraniczenia nieruchomości położonych na terenie miasta Konina Dodanie  K. Łubik  K. Łubik 2019-06-21
Zarządzenie Nr 92/2019 Dodanie  K. Łubik  K. Łubik 2019-06-19
Miejski Zakład Gospodarki Odpadami Komunalnymi Sp. z o.o. w Koninie Modyfikacja  K. Łubik  K. Łubik 2019-06-19
Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. w Konine Modyfikacja  K. Łubik  K. Łubik 2019-06-19
Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością w Konine Modyfikacja  K. Łubik  K. Łubik 2019-06-19

brak informacji spełniających kryteria wyszukiwania

Urząd Miejski w Koninie
Plac Wolności 1, 62-500 Konin
tel. +48 (63) 2401 111
fax: +48 (63) 2429 920

e-mail: sekretariat@konin.um.gov.pl
adres www: www.konin.pl
adres BIP www: bip.konin.eu
Liczba odwiedzin: 3114042
© 2003-2019 Urząd Miejski w Koninie,