Herb Konina
Biuletyn Informacji Publicznej
Urzędu Miejskiego w Koninie
Rejestr zmian


TytułCzynnośćWykonałWprowadziłData
Zarządzenie Nr 164/2021 Dodanie  K. Łubik  K. Łubik 2021-11-18
Publiczny konkurs ofert na: Zaciągnięcie kredytu w wysokości 4.500.000 zł na wyprzedzające finansowanie działań finansowanych ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej Modyfikacja  K. Łubik  K. Łubik 2021-11-18
Młodzieżowa Rada Miasta VII kadencji Modyfikacja  K. Łubik  K. Łubik 2021-11-18
Protokoły komisji Rady Miasta Konina Modyfikacja  K. Łubik  K. Łubik 2021-11-18
Zarządzenie Nr 165/2021 Dodanie  K. Łubik  K. Łubik 2021-11-18
Zarządzenie Nr 163/2021 Dodanie  K. Łubik  K. Łubik 2021-11-18
Porządek obrad XLVIII sesji Rady Miasta Modyfikacja  M. Kamińska  M. Kamińska 2021-11-17
Konkurs - organizacje pozarządowe Dodanie  A. Muszyńska  A. Muszyńska 2021-11-17
Dostawa i wdrożenie urządzeń drukujących wielofunkcyjnych dla Urzędu Miejskiego w Koninie wraz z dostawą materiałów eksploatacyjnych, usługą serwisową i naprawami dostarczonych urządzeń drukujących w okresie obowiązywania umowy Dodanie  A. Muszyńska  A. Muszyńska 2021-11-17
Obwieszczenie o wydaniu decyzji o ograniczeniu sposobu korzystania z nieruchomości o nieuregulowanym stanie prawnym Dodanie  K. Łubik  K. Łubik 2021-11-16
Prezydent Miasta Konina ogłasza przetarg ustny nieograniczony na dzierżawę nieruchomości niezabudowanej będącej własnością Skarbu Państwa położonej w Koninie obręb Wilków, na okres trzech lat Dodanie  K. Łubik  K. Łubik 2021-11-16
Konkurs - organizacje pozarządowe Dodanie  K. Łubik  K. Łubik 2021-11-15
Otwarty konkurs ofert na realizację w 2022 roku zadania z dziedziny przeciwdziałania narkomanii Dodanie  K. Łubik  K. Łubik 2021-11-15
Otwarte konkursy ofert na realizację w 2022 roku zadań z dziedziny profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych Dodanie  K. Łubik  K. Łubik 2021-11-15
Protokoły komisji Rady Miasta Konina Modyfikacja  K. Łubik  K. Łubik 2021-11-15
Zarządzenie Nr 159/2021 Dodanie  K. Łubik  K. Łubik 2021-11-15
Wykonanie kosztorysu inwestorskiego, przedmiaru robót oraz specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót dla projektu budowlanego renowacji budynku synagogi w Koninie w zakresie: stolarki okiennej i drzwiowej, pokrycia dachowego, obróbek blacharskich i rynien Dodanie  K. Łubik  K. Łubik 2021-11-15
Prezydent Miasta Konina ogłasza przetarg ustny nieograniczony na dzierżawę nieruchomości niezabudowanej będącej własnością Skarbu Państwa położonej w Koninie obręb Wilków Dodanie  K. Łubik  K. Łubik 2021-11-15
Prezydent Miasta Konina informuje, że na tablicy informacyjnej Urzędu Miejskiego w Koninie będzie wywieszony wykaz nieruchomości położonych w Koninie, obrębach ewidencyjnych: Chorzeń, Czarków, Glinka, Gosławice i Niesłusz przeznaczonych do zbycia w drodze bezprzetargowej na rzecz ich dzierżawców Dodanie  K. Łubik  K. Łubik 2021-11-15
Komunikat Wydziału Ochrony Środowiska Modyfikacja  A. Muszyńska  A. Muszyńska 2021-11-12
Komunikat Wydziału Ochrony Środowiska Modyfikacja  A. Muszyńska  A. Muszyńska 2021-11-12
Obwieszczenie o wydaniu decyzji o ograniczeniu sposobu korzystania z nieruchomości o nieuregulowanym stanie prawny Dodanie  K. Łubik  K. Łubik 2021-11-10
Lista osób zakwalifikowanych do przetargu pisemnego ograniczonego na sprzedaż nieruchomości położonej w Koninie przy ulicy Goździkowej 2 Dodanie  K. Łubik  K. Łubik 2021-11-10
Publiczny konkurs ofert na: Zaciągnięcie kredytu w wysokości 4.500.000 zł na wyprzedzające finansowanie działań finansowanych ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej Modyfikacja  K. Łubik  K. Łubik 2021-11-10
Komunikat Wydziału Ochrony Środowiska Dodanie  K. Łubik  K. Łubik 2021-11-10

znalezionych: 20842, strona 4 z 834
<<<  -  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  -  >>>

Urząd Miejski w Koninie
Plac Wolności 1, 62-500 Konin
tel. +48 (63) 2401 111
fax: +48 (63) 2429 920

e-mail: sekretariat@konin.um.gov.pl
adres www: www.konin.pl
adres BIP www: bip.konin.eu
Liczba odwiedzin: 1385199
© 2003-2021 Urząd Miejski w Koninie,