skip to content
Rejestr zmian


TytułCzynnośćWykonałWprowadziłData
Wybory do Parlamentu Europejskiego 2019 Modyfikacja  K. Łubik  K. Łubik 2019-04-23
Sprawozdanie z pracy Prezydenta Miasta Konina w okresie od 27 lutego do 27 marca 2019 roku Dodanie  K. Łubik  K. Łubik 2019-04-23
Sprawozdanie z pracy Prezydenta Miasta Konina w okresie od 30 stycznia do 27 lutego 2019 roku Modyfikacja  K. Łubik  K. Łubik 2019-04-23
Zarządzenie Nr 60/2019 Dodanie  K. Łubik  K. Łubik 2019-04-23
Zawiadomienia o naradach koordynacyjnych Modyfikacja  K. Łubik  K. Łubik 2019-04-23
INFORMACJA O KANDYDATACH, KTÓRZY ZGŁOSILI SIĘ DO NABORU NA WOLNE STANOWISKO URZĘDNICZE W ZAKŁADZIE OBSŁUGI URZĘDU MIEJSKIEGO W KONINIE Dodanie  K. Łubik  K. Łubik 2019-04-19
Protokoły komisji Rady Miasta Konina Modyfikacja  K. Łubik  K. Łubik 2019-04-18
Informacja o osiągniętych przez gminę, w danym roku kalendarzowym, wymaganych poziomach recyklingu, przygotowania do ponownego użycia i odzysku innymi metodami oraz ograniczenia masy odpadów komunalnych ulegających biodegradacji przekazywanych do składowania Modyfikacja  K. Łubik  K. Łubik 2019-04-18
"URODZINY ULICY STANISŁAWA MONIUSZKI" Dodanie  J. Kruszyński  J. Kruszyński 2019-04-17
Zarządzenie Kierownika Urzędu Nr 11/UM/2019 Dodanie  K. Łubik  K. Łubik 2019-04-17
Zarządzenie Nr 59/2019 Dodanie  K. Łubik  K. Łubik 2019-04-17
Protokoły z posiedzeń Zespołu Koordynująco - Monitorującego KBO 2020 Dodanie  K. Łubik  K. Łubik 2019-04-17
Wybory do Parlamentu Europejskiego 2019 Modyfikacja  K. Łubik  K. Łubik 2019-04-16
Ogłoszenia Gospodarki Nieruchomościami: zbycia, dzierżawy, najem i inne Modyfikacja  K. Łubik  K. Łubik 2019-04-16
Umorzenia należności publicznoprawnych w MOPR Modyfikacja  K. Łubik  K. Łubik 2019-04-16
Wydział Strategii i Marketingu Miasta Modyfikacja  K. Łubik  K. Łubik 2019-04-16
"WALKA ZE ZMIANAMI KLIMATU" Dodanie  J. Kruszyński  J. Kruszyński 2019-04-16
Porządek obrad VII sesji Rady Miasta Modyfikacja  M. Michnicka  M. Michnicka 2019-04-16
Komunikat Wydziału Urbanistyki i Architektury Dodanie  K. Łubik  K. Łubik 2019-04-16
Komunikat Wydziału Urbanistyki i Architektury Dodanie  K. Łubik  K. Łubik 2019-04-16
Ewidencja Stowarzyszeń Zwykłych Modyfikacja  K. Łubik  K. Łubik 2019-04-15
Zawiadomienia o naradach koordynacyjnych Modyfikacja  K. Łubik  K. Łubik 2019-04-15
Protokoły komisji Rady Miasta Konina Modyfikacja  K. Łubik  K. Łubik 2019-04-15
Protokoły komisji Rady Miasta Konina Modyfikacja  K. Łubik  K. Łubik 2019-04-15
Protokoły komisji Rady Miasta Konina Modyfikacja  K. Łubik  K. Łubik 2019-04-15

brak informacji spełniających kryteria wyszukiwania

Urząd Miejski w Koninie
Plac Wolności 1, 62-500 Konin
tel. +48 (63) 2401 111
fax: +48 (63) 2429 920

e-mail: sekretariat@konin.um.gov.pl
adres www: www.konin.pl
adres BIP www: bip.konin.eu
Liczba odwiedzin: 2550539
© 2003-2019 Urząd Miejski w Koninie,