skip to content
Rejestr zmian


TytułCzynnośćWykonałWprowadziłData
Oświadczenie majątkowe: Karol - Uzupełnienie Fritz Modyfikacja  B. Sękowski  B. Sękowski 2020-07-07
Oświadczenie majątkowe: Karol Fritz - Uzupełnienie Dodanie  B. Sękowski  B. Sękowski 2020-07-07
Zarządzenie Nr 109/2020 Dodanie  B. Sękowski  B. Sękowski 2020-07-07
Prezydent Miasta Konina informuje, że na tablicy informacyjnej Urzędu Miejskiego w Koninie przy Placu Wolności 1, będzie umieszczony wykaz nieruchomości przeznaczonych do oddania w dzierżawę, stanowiących własność Miasta Konina, położonych w Koninie obręb: Czarków, Glinka, Morzysław, Starówka oraz Wilków Dodanie  B. Sękowski  B. Sękowski 2020-07-07
Publiczny konkurs ofert - Aktualizacja planu zrównoważonego rozwoju publicznego transportu zbiorowego dla miasta Konina na lata 2021-2030 Modyfikacja  K. Łubik  K. Łubik 2020-07-06
Zawiadomienia o naradach koordynacyjnych Modyfikacja  K. Łubik  K. Łubik 2020-07-06
Postanowienie nr 32/2020 Komisarza Wyborczego w Koninie I z dnia 15 czerwca 2020 r. w sprawie powołania obwodowych komisji wyborczych w wyborach Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 28 czerwca 2020 r. Modyfikacja  K. Łubik  K. Łubik 2020-07-06
Wynik dodatkowego naboru wniosków o udzielenie dotacji podmiotom niezaliczanym do sektora finansów publicznych i niedziałających w celu osiągnięcia zysku na realizację zadań publicznych innych niż określone w ustawie z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie z dnia 01.07.2020 r. Dodanie  K. Łubik  K. Łubik 2020-07-06
Postanowienie nr 32/2020 Komisarza Wyborczego w Koninie I z dnia 15 czerwca 2020 r. w sprawie powołania obwodowych komisji wyborczych w wyborach Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 28 czerwca 2020 r. Dodanie  K. Łubik  K. Łubik 2020-07-06
Postanowienie nr 32/2020 Komisarza Wyborczego w Koninie I z dnia 15 czerwca 2020 r. w sprawie powołania obwodowych komisji wyborczych w wyborach Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 28 czerwca 2020 r. Modyfikacja  K. Łubik  K. Łubik 2020-07-06
Biuro Rady Miasta Modyfikacja  K. Łubik  K. Łubik 2020-07-06
Pełnomocnik ds. Systemu Jakości Modyfikacja  K. Łubik  K. Łubik 2020-07-06
Inspektor Ochrony Danych Modyfikacja  K. Łubik  K. Łubik 2020-07-06
Biuro Obsługi Interesanta Modyfikacja  K. Łubik  K. Łubik 2020-07-06
Prezydent Miasta Konina informuje, że na tablicy informacyjnej Urzędu Miejskiego w Koninie będzie wywieszony wykaz nieruchomości stanowiących własność Miasta Konina, położonych w obrębach ewidencyjnych Czarków i Niesłusz przeznaczonych do zbycia w drodze bezprzetargowej na rzecz ich dzierżawców Dodanie  K. Łubik  K. Łubik 2020-07-06
Obsługa interesanta Modyfikacja  K. Łubik  K. Łubik 2020-07-06
Zapytanie ofertowe 2/2020 na usługę opracowania, wykonania i prowadzenia strony internetowej promującej markę Wielkopolska Dolina Energii oraz stworzenie i obsługę internetowej bazy ofert inwestycyjnych, w ramach projektu pn. „Budowa i promocja marki: Wielkopolska Dolina Energii”, nr RPWP.01.04.02-30-0003/19 Dodanie  B. Sękowski  B. Sękowski 2020-07-03
Komunikat Modyfikacja  B. Sękowski  B. Sękowski 2020-07-03
Komunikat Dodanie  B. Sękowski  B. Sękowski 2020-07-03
Konkurs - organizacje pozarządowe Dodanie  K. Łubik  K. Łubik 2020-07-02
Ewidencja uczniowskich klubów sportowych Modyfikacja  K. Łubik  K. Łubik 2020-07-02
Protokół postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn. "Łódź ratunkowa do działań przeciwpowodziowych i poprawy bezpieczeństwa na akwenach wodnych miasta Konin” Dodanie  K. Łubik  K. Łubik 2020-07-02
Zapytanie ofertowe w zakresie przygotowania i dostawy materiałów promocyjnych i znakowanych artykułów promocyjnych na potrzeby realizacji projektu pn. „Budowa i promocja marki: Wielkopolska Dolina Energii” nr RPWP.01.04.02-30-0003/19 Modyfikacja  K. Łubik  K. Łubik 2020-07-02
Zapytanie ofertowe w zakresie przygotowania i dostawy materiałów promocyjnych i znakowanych artykułów promocyjnych na potrzeby realizacji projektu pn. „Budowa i promocja marki: Wielkopolska Dolina Energii” nr RPWP.01.04.02-30-0003/19 Dodanie  K. Łubik  K. Łubik 2020-07-02
Zarządzenie Nr 101/2020 Dodanie  K. Łubik  K. Łubik 2020-07-02

znalezionych: 18583, strona 3 z 744
<<<  -  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  -  >>>

Urząd Miejski w Koninie
Plac Wolności 1, 62-500 Konin
tel. +48 (63) 2401 111
fax: +48 (63) 2429 920

e-mail: sekretariat@konin.um.gov.pl
adres www: www.konin.pl
adres BIP www: bip.konin.eu
Liczba odwiedzin: 6175703
© 2003-2020 Urząd Miejski w Koninie,