Herb Konina
Biuletyn Informacji Publicznej
Urzędu Miejskiego w Koninie
Ogłoszenia urbanistyka i architektura
z 2022 roku

01-12-2022 r.
Informacja o wydaniu decyzji rozbudowy kompleksu gorzelnianego: budowa trzech zbiorników magazynowych dla środka poprawiającego właściwości gleby wraz z obiektami towarzyszącymi, oraz infrastrukturą zew. i wew. – PZT i Etap I, na działkach położonych w Koninie, oznaczonych numerami ewidencyjnymi 268/1, 268/2, 269/2 i 269/3 obręb Maliniec

23-11-2022 r.
Wniosek o ustalenie lokalizacji inwestycji mieszkaniowej polegającej na budowie budynku mieszkalnego wielorodzinnego z infrastrukturą techniczną i parkingami oraz przebudowa i rozbudowa układu drogowego stanowiącego inwestycję towarzyszącą, zlokalizowanego w Koninie, przy ulicach : Cyrkoniowa/Topazowa/Nefrytowa, na działkach o numerach: 1675/28, 1675/161, 1675/19, 1688/9, 1694/8, 1625/2, 1675/148, 1625/1, 1675/160 1625/4, 1694/7, 1688/8, 1675/85, 1675/1652, 1675/95 (obręb Przydziałki) w trybie ustawy z dnia 5 lipca 2018 r. o ułatwieniach w przygotowaniu i realizacji inwestycji mieszkaniowych oraz inwestycji towarzyszących

16-11-2022 r.
Informacja o wszczęciu postępowania w sprawie pozwolenia na budowę dotyczącego realizacji inwestycji celu publicznego z zakresu łączności publicznej

10-11-2022 r.
Informacja o wszczęciu postępowania w sprawie pozwolenia na budowę dotyczącego realizacji inwestycji celu publicznego z zakresu łączności publicznej

Ogłoszenia z 2022 roku - Archiwum
Archiwum ogłoszeń z 2021 roku
Archiwum ogłoszeń z 2020 roku
Archiwum ogłoszeń z 2019 roku
Archiwum ogłoszeń z 2018 roku
Archiwum ogłoszeń z 2017 roku
Archiwum ogłoszeń z 2016 roku
Archiwum ogłoszeń z 2015 roku
Archiwum ogłoszeń z 2014 roku
Archiwum ogłoszeń z 2013 roku
Archiwum ogłoszeń z 2012 roku
Archiwum ogłoszeń z 2011 roku
Archiwum ogłoszeń z 2010 roku
Archiwum ogłoszeń z 2009 roku
Archiwum ogłoszeń z 2008 roku
Archiwum ogłoszeń z lat 2003-2007

Urząd Miejski w Koninie
Plac Wolności 1, 62-500 Konin
tel. +48 (63) 2401 111
fax: +48 (63) 2429 920

e-mail: sekretariat@konin.um.gov.pl
adres www: www.konin.pl
adres BIP www: bip.konin.eu
Liczba odwiedzin: 0000
© 2003-2022 Urząd Miejski w Koninie,